Google

Translate blog

tisdag 14 maj 2013

Ska anordnare till fas 3 få vara så gnidna att de vägrar fas 3 are skyddsutrustning för att slippa använda de 5000 kr skattefritt de får i bidrag av staten för varje fas 3 are?!
Citat: Vid nuvarande placering sade man direkt att det inte finns pengar för minsta anpassning av miljön. Jag erbjöds målning och slipning utomhus eller att vara inomhus med dålig ventilation och cirka trettio parfymerade personer, allt detta på trots mot läkarintyg. Fast jag har mångfaldiga intyg och utlåtande från läkare och rekommendationer från allergikonsulent tyckte ändå Försäkringskassan att jag måste bevisa det ytterligare genom att pröva mer och därmed åka mer till akuten. Slut citat.

Otroligt att ovanstående kan ske och att arbetsförmedlingen tillåter det hos den anordnare de godkänt!

Skyddsutrustning finns på de flesta seriösa företag där fackansluten personal finns. Anställda har rätt och skyldighet att använda skyddsutrustning. Men som man kan utläsa här gäller detta inte fas 3 are. Dessa ska användas fritt och med arbetsförmedlingens betalas med 5000 kr i månaden skattefritt till arbetsgivaren. 

En extra inkomst för anordnaren vilken med dessa pengar ska leva gott, om många fas 3 are finns på plats. På plats är i många fall viktigare än att dessa fas 3 are har något att pyssla med på platsen.

Närvarokontroll är viktigast, inte om det finns skyddsutrustning eller sysselsättning på 
platsen.

Fas 3 passar som utropstecken för alliansens politik och bör ihågkommas i framtiden som ett av de löjligaste projekt en regim genomdrivit!