Google

Translate blog

lördag 18 maj 2013

Att förnedra medmänniskan är en viktig sak i ”arbetslinjens” Sverige. Den som inte har arbete ses som utanförskapad och ska behandlas därefter. Hårt och skoningslöst ekonomiskt.


Gratisarbetande fas 3are blir allt mer viktigt för företagen. Om det ger arbete har mindre betydelse, sysselsättningen är viktigast. Sysselsättningen som i flertalet fall är ordinärt arbete en arbetsgivare vill slippa betala för.

Många företagare ser detta som hot mot den egna verksamheten.  Alla kan eller vill inte utnyttja systemet med gratis arbetskraft.Regeringen ser det som svårt att kontrollera om en fas 3are ersätter ordinarie arbetskraft. Ja, inte bara ersätter, utan arbetsgivaren får även 5000 kr skattefritt för arbetaren som arbetar gratis. Skulle arbetsuppgifterna till fälligt vara låga kan arbetaren sitta av tiden - denne ger ju ändå 5000 kr skattefritt till arbetsgivaren - antingen denne gör något eller ej.

Citat: - Arbetsförmedlingen ser mellan fingrarna när Fas 3 utför ordinarie arbetsuppgifter. Risken är att det kommer fler sociala företag som lever på bidrag och gratis personal, och som konkurrerar ut seriösa småföretag, säger Susanna Svensson.
Elisabeth Svantesson (M) är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Hon menar att det kan vara svårt att veta vad som är ordinarie arbetsuppgifter.
- Det ska inte tränga undan vanliga jobb men samtidigt är den gränsen väldigt svår, säger hon. Men tanken är ju att man från den här platsen ska kunna gå vidare till ett jobb där man inte tränger undan någon annan. Slut citat.

Arbetsförmedlingen - vilka inte som tidigare till uppdag att söka arbetsgivare för arbetssökande som inte klarar detta själva - söker idag i många fall i första hand arbetsgivare, kallade anordnare, för fas 3 are.

Men att kontrollera alla anordnare så dessa inte tar emot pengar utan att fas 3aren arbetar ordentligt och sina timmar räcker inte tiden till för.

Därför hoppas arbetsförmedlingen att färre anordnare ska få fas 3are och fler stora - likt jobbfabriken - ska ta över för enklare kontroll av fas 3are, så de inte får en usel ekonomi utan motkrav.

Citat: Lennart Kulberg, verksamhetssamordnare på arbetsförmedlingen, förklarar varför man vill att antalet anordnare ska bli färre:
– Vi märker att vi har svårt att ha en dialog med så många anordnare, så vi försöker bli av med ett antal mindre anordnare för att ha fler större

---Att det inte är gratis arbetskraft menar du?

– Det ska ju vara ett innehåll som inte bara är bra för anordnaren utan också är bra för deltagaren, säger Lennart Kulberg på arbetsförmedlingen. Slut citat.