Google

Translate blog

söndag 19 maj 2013

Fas 3are, Arbeta gratis eller försvinn och bli utan ersättning! Fler o fler får detta kastat på sig av anordnare och arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan anordnare o arbetsförmedlingen skärpt. Arbetsförmedlingen har skapat snabb bidragsuträkning för arbetsgivare.
Anordnare av fas 3 platser eller arbetsgivare för fas 3are får 5000 kr i månaden skattefritt för varje fas 3are de tar in och använder som gratis arbetskraft.
Men nu börjar många av dessa arbetsgivare kräva mer av fas 3arna, likt de arbetsgivare gör som tar in billiga gästarbetare. Båda slaget av arbetsgivare har som policy ”arbeta mer eller försvinn”.

Citat: fas 3 har nu gått så långt att arbetsgivarna ställer krav på hur många arbetstimmar i veckan de ska göra. Gör de inte 36 timmar så kommer du uteslutas, säger numera flera arbetsgivare. ---  Det räcker tydligen inte med att arbetsgivarna ska få 60.000 kronor om året för en sån här arbetslös samt slippa betala lön. Nä, lite till kan vi allt kräva av dem. Att den som är i Fas 3 har rätt delta i möten på AF, söka arbete osv. tycks alltså inte längre gälla. För skulle du vara borta för mycket på grund av sånt, ja, då ryker du bort. --- Skippa varenda bidrag för anställningar. Ta bort rubbet och börja om från början. Slut citat.

Jo, nog vore det bra om alla anställningsstöd försvann, det skulle ge en mer seriös arbetsmarknad och fler seriösa arbeten och inte som idag konstlade arbeten för arbetsgivare som önskar leva på bidrag.  En arbetsplats med många anställda med lönebidrag kostar staten stora summor och konkurrerar ut företag som har anställd personal med normala villkor.

En lönebidragskarusell som ökar år för år kommer en dag att krascha företags Sverige och statens finanser.

Vad gör då de som bör ha kontakter och som kallar sig arbetsförmedling? Jo, dessa har satt i system att ge bidrag till höger och vänster till arbetsgivare som kan tänka sig att utefter bidragsreglerna ta en arbetslös tillfälligt till sin plats, om de får maximal utdelning av något bidrag.

Senaste steget för att fler ska få bidrag när de tar in en ny medarbetar är att alla arbetsgivare ska kunna göra en test online på arbetsförmedlingens hemsida för att räkna ut maximalt bidrag vid en anställning av en arbetssökande.

Man häpnar över naiviteten och hur arbetsmarknadsproblematiken skjuts framåt utan tanke på en framtid bortanför bidrags Sverige. Ett bidrags Sverige där företag är största bidragstagarna och vilket är skapat av moderaternas s.k. arbetslinje.

Vilken arbetslinje blir det, om inte synonymt med en bidragslinje?