Google

Translate blog

måndag 20 maj 2013

Borg anser det för dyrt att stoppa fas 3 och meningslösa arbeten, istället ser han det som billigt med jobbskatteavdragen.
Bort med fas 3 och in med välfärdstjänster där arbetslösa får avtalsenlig lön men även möjlighet att söka arbete på denna tid de ska få lön. Socialdemokraterna fick ju majoritet i riksdagen 2011 om att skiten skulle bort, dock var alliansens demokratitänkande inte rumsrent och allt föll i glömska till moderaternas glädje. Något misstroende mot sittande regim för att de inte följde demokratiska beslut vågade - av någon anledning som bör komma fram i framtiden - inte oppositionen göra.

Men ett nytt förslag att ta bort fas 3 vågar sig nu Socialdemokraterna på att göra kanske med vetskap att det aldrig kan realiseras då alliansens skötebarn fas 3 aldrig tas bort av dessa kufar inom politiken.

Citat: Att Socialdemokraterna vill avskaffa fas 3 är känt sedan tidigare.

- - - Att Anders Borg lär säga att det är för dyrt borde gå att bortse från. Det enda Borg inte tycker är för dyrt, är ineffektiva jobbskatteavdrag som urholkar statskassan och flyttar pengar från dem som har minst till dem som tjänar bäst.

- - - när Sverige har en arbetslöshet på runt åtta procent måste den hanteras. Att slussa in extra händer i välfärden kan vara en del av lösningen. Men arbetslösa får inte ersätta ordinarie personal, utan ska vara just en extra resurs på arbetsplatserna. Slut citat.

Men blir det verkligen en avtalsenlig lön för de som omfattas av detta? Jag misstänker en förflyttning av fas 3 are från meningslös sysselsättning eller riktiga arbeten till dessa tjänster som kan ses som liknande de såkallade plusjobben som fanns för några år sedan. Dessa var lågavlönande jobb, troligen blir dessa detsamma.

Citat: – Fas 3 är en typ av förvaring med en ersättning som inte går att leva på. Det försätter människor som redan hamnat i underläge i en ovärdig situation som bryter ner dem ytterligare. Det måste bli slut på det! Slut citat.

Vad säger då Socialdemokraternas talesperson, jo följande: Kostnaden samt en uppskattning av hur många långtidsarbetslösa som kan utföra extratjänster i välfärden återkommer Socialdemokraterna till efter sommaren.

– Exakta kostnader och exakt storlek kommer i höst. Det kostar inte jättemycket eftersom de här människorna redan i dag försörjs av samhället samt att de som ordnar fas 3 får 5,000 kronor i månad. Extrakostnaden är inte jättehög, säger Magdalena Andersson. Slut citat

Jag tolkar det som att det handlar om ett antal fas 3 are som erbjuds detta, inte alla. Så fas 3 försvinner inte, de som innefattas i skiten blir segregerade i två kast de som får en låg avtalsenlig lön och de som får fortsätta med försörjningsstöd eller 65 % av den a-kasse ersättning som legat fast värdemässigt sedan 2002.

Förslaget är dock något som inte kan realiseras inom de närmsta åren, då alliansen bromsar allt som förbättrar ekonomin för fas 3 are.