Google

Translate blog

tisdag 21 maj 2013

Reinfeldt, var det värt att några få började arbeta medan andra knäcktes för livet när de nya sjukreglerna kom? Staten tjänade inget, men du verkar nöjd med ovanstående?
Dårskapen med att utförsäkra sjuka och förödmjuka många av dessa genom att tvinga dem att först leva upp sina ev. tillgångar för att sedan även förödmjukas på ett socialkontor för att - kanske - få småpengar för sin överlevnad, detta är positivt enligt alliansen!

Under en kort tid skulle de flesta arbetstränas, resultat: Citat: En stor del av som lämnade sjukförsäkringen deltog i en tre månaders arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Sju av tio bedömdes vara för sjuka för att ha ett jobb, men hade bedömts vara för friska för att vara sjukskrivna. Slut citat.

Någon kommentar behövs knappast men positivt ses det av alliansen, några kom ju ut i arbete, att sedan många fick sina liv spolierade är betydelselöst anses det. Staten sparade inget på det, men de statuerade exempel på de som inte passade in i ”arbetslinjens” arbetssökarlinje.

I en nyligen publicerad rapport från inspektionen för socialförsäkringen visas att kostnaderna för försörjningsstöd i kommunerna har ökat genom utförsäkringen av sjuka.

Citat: Nästan en av tio som lämnade sjukförsäkringen 2010 hade ett år senare fått långvarigt ekonomiskt bistånd av kommunen. Bland personer med psykisk sjukdom var det ännu vanligare, nästan var sjätte person. Det visar en ny rapport från ISF. Slut citat. 


Ovanstående text visar på konsekvenserna av denna skrämmande människosyn.
Alliansens syn, konstruerad genom ett mantra, arbetssökarlinjen eller  som det egentligen innebär ”arbetslinjen”  och som skallar ur alliansens strupar i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Rapporten kan läsas här