Google

Translate blog

torsdag 23 maj 2013

Fas 3 fortsätter utan förbarmande med deltagarnas ekonomi och konsumtionsmöjligheter.
Fas 3 är en kollektiv bestraffning av arbetslösa som arbetsförmedlingen misslyckats med. Den kollektiva bestraffningen utgör ekonomisk bestraffning av arbetslösa och gratisarbete för en anordnare som får betalt för att anordna dessa uppgifter för fas 3 arbetaren, eller i de fall arbete inte kan anordnas, pyssel eller avsittning av tid.

Citat: De som utfört uppgifterna har fått aktivitetsstöd med 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten fem dagar i veckan, lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning alls i Fas 3. Slut citat.

Behövs mer sägas? Troligen, då fas 3 fortsätter utan förbarmande eller respekt för den enskilde eller för riksdagsbeslut.

Ett riksdagsbeslut ska respekteras - men så är det inte när det gäller fas 3 - i andra fall fungerar det dock.

Men fas 3 deltagare ses inte som människor med lika värde av alliansen och beslut att ta bort förödmjukningsfasen respekteras inte och oppositionen är inte bättre, kanske dessa ångrar sitt agerande i riksdagen, där de fick majoritet för att få bort fas 3 men inte vågade gå vidare när de förstod att alliansen vägrade följa beslutet.

Men kommer då fas 3 att någon gång stoppas?

Knappast så länge Engströms hårda människosyn få fortsätta och det gör den så länge alliansen sitter och enbart regerar för fler konstiga segregationssänkningar av skatten  med syfte att öka klyftorna mellan  de med och de utan arbete  genom jobbskatteavdragen och oppositionen mumlar i skägget och aldrig kommer till skott för att kämpa mot alliansens utanförskapande samhällsförändring med syfte att skapa ett  klassamhälle.