Google

Translate blog

fredag 24 maj 2013

Detta är sanningen om fas 3 och arbetsförmedlingens syn och arbete med detta. Plus en ytterligare krass uträkning i alliansens s.k. arbetslinje, eller rättare sagt, arbetssökarlinje.


En kvinna kommenterar ett svar från en arbetsförmedlare som påstår att alla anordnare av fas 3 kontrolleras kontinuerligt.

Citat: Du skriver i ditt svar att ni kontinuerligt följer upp alla anordnare så att de följer de direktiv som finns. Det tror jag inte på. Jag har själv varit i fas 3 och vet hur det fungerar. Det fungerar inte. ---Pengarna som betalas ut ska täcka kostnader för bland annat handledning, arbetskläder, utbildning samt den fysiska arbetsplatsen. Jag har själv varit hos både föreningar och kommuner, och har aldrig erhållit någonting förutom den fysiska arbetsplatsen. Slut citat.

Har kvinnan rätt? Ja, utan tvekan, det kan jag skriva under på då jag själv har samma erfarenhet från en helt annan plats i Sverige.

Nog om detta, nu till en allians ideologi till, där dessa vägrar rätta sig efter sitt i andra sammanhang älskade EU.

Visstidsanställningar som kan pågå i evighet med den lagstiftning Sverige fått med alliansen. Deras ursäkt för detta är löjeväckande likt deras beskyddande av ex jobbskatteavdrag och fas 3.

Citat: Missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad har nu fått legitimitet från regeringen. --- Redan för tre år sedan konstaterade EU-kommissionen, ­efter en anmälan från TCO, att Sverige bryter mot EU:s direktiv om visstidsarbete. Vi har hört två argument mot att förbättra skyddet för den ­enskilde. - - -  Det ena är att missbruk av visstidsanställningar inte skulle vara något stort problem och det andra är att arbetsgivaren blir ängslig för att anställa. Inget av argumenten håller. Slut citat.Sanningen är att människor enligt ”arbetslinjens” floskler inte ska känna sig trygga, därför anser alliansen att visstidsanställningar, timanställningar med mera dumheter fostrar medborgare till att ta vilka arbeten som helst till vilken lön som helst, då de annars riskerar att hamna i fas 3 och utanförskap fram till sin pensionering och detta utanförskap ska kännas, märkas och vara en utanförskap ingen önskar hamna i.