Google

Translate blog

söndag 26 maj 2013

Katarina Brännström ytterligare en verklighetsförfalskare i moderaternas led i ”arbetslinjens” tjänst.En misslyckad arbetsmarknadspolitik där fas 3 och ungdomsarbetslösheten sticker ut är kontentan av två mandatperioder med moderaterna och dess som vi ser idag blufflinje ”arbetslinjen”.

”Arbetslinjen” innebar inte fler i arbete utan fler arbetssökande. Arbetssökande i form av utförsäkrade och fler långtidsarbetslösa. Båda grupperna med indragen ekonomisk ersättning av köpkraft när man jämför med köpkraften för sjuka och arbetslösa innan alliansens s.k. arbetslinje gick av stapeln med buller och bång efter valet 2006. Som vi nu vet blev det inget av detta mer än jobbskatteavdrag vilket ytterligare skapade klyftor i samhället.

Här är ett otroligt naivt uttalande av en av dessa kufiska personer som ser ”arbetslinjen” för något mer än den är, eller gör hon det, kanske hon som flertalet moderater ropar ut mantrat i tid och otid för att påverka människor till att tro att det har en betydelse av annan karaktär än vi nu sett.

Citat: De som kritiserar fas 3, som till och med kräver nedläggning, är skyldiga att visa vad som kan vara mer effektivt för dem som varit arbetslösa under så lång tid. Som jämförelse kan nämnas att endast 1 (!) procent gick vidare till ordinarie arbete eller utbildning från de gamla plusjobben, under socialdemokraternas regeringstid. Förr förtidspensionerades många långtidsarbetslösa som inte lyckades få jobb. Ett liv i passivitet med mycket dålig ersättning och låg pension som följd. Slut citat.

Riksdagsbeslutet att avskaffa fas 3 för två år sedan togs i demokratisk anda men moderaterna ansåg att det var ett beslut man diktatoriskt kunde nonchalera.  Det genom historien minst effektiva medlet mot arbetslöshet finns kvar ännu. Plusjobben, beredskapsjobben var många gånger tillfälliga arbeten för arbetslösa men till skillnad mot fas 3 löjligheterna - där enbart anordnare tjänar pengar - fick deltagare i föregående åtgärder avtalsenlig lön och kunde leva på sin lön.

De som var sjuka för länge sjukpensionerades och utförsäkrades inte för att förödmjukas med att tvingas leva upp sina tillgångar innan socialbidrag kunde betalas ut.
 
Idag förödmjukas sjuka just med detta för att i många fall  när allt ekonomiskt hopp om ett tryggt liv är borta åter hamna i sjukskrivning en kort tid innan nästa utförsäkring.

Vad säger då denna kuf till kvinna ovan? Jo, hon påstår att de tidigare åtgärderna gav usel ersättning! Vi vet idag att det är tvärtom, ersättningar vid utförsäkring eller arbetslöshet idag är katastrofala. A-kassan, de som nu får detta i fas 3, har 65 % av a-kasseersättningen upp till brytpunkten - som inte förändrats sedan 2002 - och ingen basbeloppshöjning existerar i försäkringen. De som arbetar i fas 3 får inga jobbskatteavdrag, utan beskattas lika mycket som de som var arbetslösa 2002 och i många fall är det samma personer!


Skäms, Katarina Brännström! Uttala dig inte om du inte är påläst eller kan hålla dig till sanningen istället för att gå fram som en moderat propagandaminister!