Google

Translate blog

tisdag 28 maj 2013

Ett grymt öde drabbar de som får ett halvårs arbete och nya a-kassadagar. Bidragsjobben.
Citat: Ombudsman Anders Johansson i fackförbundet Seko ser också andra svårigheter med korta anvisningar på sex månader och arbetspraktik för den som går arbetslös. Det högsta inkomsttaket för att räkna in a-kassan är 18 750 kronor i månaden.

– Efter en ny arbetsperiod för sex månader slås arbetsvillkoret ut på tolv månader vilket betyder en halvering av ersättningen från a-kassan per månad.
Ekonomin som rasar samman tillsammans med den passiva satsning för att komma tillbaka till jobb är ofta det som gnager sönder självförtroendet hos deltagarna i fas 3. Slut citat.

Ja, egentligen behöver inte mer sägas utan istället måste denna information spridas till arbetslösa.

Men vem eller vilka gör detta? Ett hopp sprids hos de arbetslösa som får ett arbete med ex nystartsjobb under 6 månader för att därefter få nya a-kassadagar och slippa fas 3 vilket inte de gör som hamnar i särskilt anställningsstöd då dessa återkommer till fas 3 efter ett års stöd.

Skillnaden är att de som kommer tillbaks till fas 3 efter ett års särskilt anställningsstöd (vilket alltid är heltidsarbete med avtalsenlig lön) får tillbaks den ersättning minus några kronor om dagen om lönen varit låg inom området medan den som får arbete 6 månader enligt citatet halverar sin ersättning och drar det kortaste strået.