Google

Translate blog

onsdag 29 maj 2013

Realisation av arbetskraft som av arbetsförmedlingen ses som arbetshandikappade, utan skäl för denna syn! Alla dras av samma kam av AF!
Realisation av arbetslösa vilka enbart är arbetslösa därför att arbetsförmedlingen misslyckats med att hjälpa till att hitta en arbetsgivare då de arbetslösa själva på grund av usla kontakter inte lyckats hitta någon, realiseras nu ut till mer eller mindre seriösa arbetsgivare. De vilka arbetsförmedlingen inte lyckas sälja med sina bidrag erbjuds istället som fas 3 medarbetare, där maximalt utnyttjande av dessa personer kan göras om de skräms till tystnad och underkastelse, utöver det får den arbetsgivare som tar emot denna gratispersonal 5000 kr skattefritt i månaden för var och en av dessa!

Propagandan är bl.a. följande. Citat: ”Visste du till exempel att dina lönekostnader inte behöver överstiga 3 500 kronor i månaden om du anställer en långtidsarbetslös ungdom som får en månadslön på 20 000? Och behöver du betänketid har du stora möjligheter att pröva personen upp till ett halvår som en praktikant. Helt utan kostnad!” Slut citat.

Utöver det hoppas arbetsförmedlingen att detta inte ska kännas fel av den arbetssökande. Citat: Finns det en risk att de arbetssökande känner att ni rear ut dem?
- Jag hoppas att man som arbetssökande inte känner på det sättet för det är inte syftet. Slut citat.
Man kan undra vad en arbetsförmedlare skulle anse om denne reades ut till hågade arbetsgivare?

Utöver detta, fördomar mot de som av kontaktlöshetsskäl inte får arbete florerar hos arbetsförmedlingen.

Detta uttalande kommer från chefen för arbetsförmedlingen i Östersund.

Citat: Fredrika Henriksson tror inte att företag kan utnyttja lönebidragsanställda för att få billigare arbetskraft.
– De som har lönebidrag eller trygghetsanställning har en mindre arbetsförmåga. Därför blir det inget som arbetsgivaren kan utnyttja för att få gratis arbetskraft. Man har ju en nedsatt arbetsförmåga. Man får ju inte mer arbetskraft.
– Det finns massor av arbetsgivare som är beredda att hjälpa till och låta de med funktionsnedsättningar komma ut på arbetsmarknaden. Men de har ingen möjlighet att betala full lön för någon som gör ett halvt arbete. Slut citat.

Ett uttalande som förödmjukar merparten av fas 3 deltagare, vilka i många fall gör ett heltidsarbete - och ett fullgott sådant - gratis!

Visst, det finns de som sitter av sin tid utan uppgifter  på vissa platser Men kom ihåg att de placerats där utan kontroll av arbetsförmedlingen, då arbetsförmedlingen är tacksam för alla fas 3 platser de kan hitta, då detta är av vikt i alliansens s.k. arbetslinje.

Arbete - med eller utan lön - men viktigast av allt: var arbetssökande!