Google

Translate blog

fredag 31 maj 2013

Skrämselpropagandan i full fart för att den avskyvärda fas 3 - alliansens skötebarn - ska få finnas kvar.Folkpartiet försöker nedvärdera Socialdemokraternas förslag att ge långtidsarbetslösa en inkomst det går att leva på.

Citat: Socialdemokraternas förslag med så kallade välfärdsjobb innebär en ytterligare värdedevalvering för en kvinnodominerad yrkesgrupp. Inom vården råder sammanpressat löneläge vilket leder till att exempel undersköterskor med hög kompetens tjänar enbart marginellt mer än ”välfärdsjobbarna”. Förslaget skickar signalen att ”vem som helst” kan jobba inom vården, kvalifikationen är att ha varit arbetslös i minst två år.Slut citat.

Folkpartiet glömmer att nämna att det bland fas 3:are finns en hel del arbetslösa undersköterskor m.fl. som har erfarenhet av sjuk och äldrevård. Att flertalet av de äldre i fas 3 har akademisk examen eller utbildning. De är redan utbildade och har referenser och meriter från ett tidigare arbetsliv!

Att de inte har arbete beror på att de inte har kontakter och har varit borta från arbetslivet länge, i många fall på grund av sjukdom eller utbildning på äldre så kallad omskolning från ett fabriksarbete till ett akademiskt yrke  sällan ger rätt referenser för en arbetsgivare och anställning, då arbetsgivare ser en före detta fabriksarbetare som nu på äldre dar har en hög akademisk utbildning utan meriter som en kufisk person.

Men som sagt Folkpartiet, ni skapade fas 3, när nu oppositionen önskar få bort denna utanförskapande åtgärd måste det få konsekvenser, om ni har andra idéer förutom utbildning som inte ger alla betalt arbete så fram med detta! Fas 3 beslutades det om i riksdagen skulle avvecklas redan 2011 men detta ville ni inte ställa upp på!

Nu bör ni och övriga alliansen ta ert ansvar för de människor ni hårdnackat vägrat en inkomst det går att leva på som arbetslös eller förvägrat en anställning. 

Socialdemokraterna har ett förslag, har ni bättre för en arbetsuppgift som ger en lön det går att leva på? Fram med den då, eller TIG och SKÄMS för ert medverkande i att ta fram fas 3!