Google

Translate blog

lördag 1 juni 2013

Propagandan att alla i fas 3 är arbetshandikappade är ursäkten från Engström mfl att de inte har arbete.Propagandan har tagits upp av de stora drakarna av tidningar ex Dagens Nyheter vilka tagit plats på tåget av förolämpare av långtidsarbetslösa och i detta fall i första hand av ungdomar. Om det beror på ledarskribentens egna erfarenheter av ungdomar i familjen eller bekantskapskretsen låter jag vara osagt, kanske det är mammas gossar i socialgrupp 1 denne menar, vilka har sitt på det torra utan arbete, vad vet jag.

Men så här usel människosyn propagerar denne för. Citat: Mycket tyder på att insatserna som riktas mot den grupp ungdomar som står längst bort från arbetsmarknaden är för svaga. Mycket talar också för att fas 3 sällan är vägen till ett riktigt jobb. Men Socialdemokraterna kan inte omskapa människor. Människor som av en eller annan anledning gör sig omöjliga på arbetsplats efter arbetsplats kanske faktiskt inte kan stöpas om till att bli pålitliga medarbetare. Slut citat.

Vad lösningen är för dessa, som jag tolkar mammas gossar i övre samhällsskikten, har denne ingen lösning på, enbart kritik av Socialdemokraterna, vilka försöker hitta en lösning för att bli av med djävulsåtgärden fas 3.

Utöver det säger Hillevi Engström följande när det gäller missbruket av alla de bidrag alliansen - utan betänkande - kastar ut till arbetsgivare som finner sig hågade att ta emot sådana, mot att de använder en långtidsarbetslös arbetskraft under en period. 

Citat: På senare tid har det uppmärksammats att såväl enskilda som arbetsgivare på ett till synes otillåtet sätt utnyttjat arbetsmarknadspolitiska stöd för egen vinning. Jag vill vara tydlig med att de ekonomiska stöden syftar till att väga upp för nedsatt arbetsförmåga eller till att överbygga hinder för anställning. De får inte under några omständigheter bidra till en snedvriden konkurrens på skattebetalarnas bekostnad. Slut citat.

Lösningen borde vara att ta bort all form av bidrag till anställning och istället öka a-kassan. Snart skulle då behövande seriösa företag anställa ändå. Anställning ska göras efter behov - inte efter mutor - och seriösa företag som är överlevnadsbara kan betala en lön utan bidrag, istället är nu konkursmässiga företagare i många fall de som överlever ett tag till - med gratis eller nästan gratis arbetskraft genom bidragsanställningar - de som konkurrerar ut eller ger ekonomiska svårigheter till seriösa livskraftiga företag.

Arbetsmarknaden har blivit en lycksökarmarknad för oseriösa aktörer med företag av typen fas 3 anordnare i stort format i spetsen. Fas3 som företagsidé är vad som utmärker Hillevi Engströms arbetsmarknadspolitik, tätt följt av bidragsanställningar av skilda slag.

Kan det sluta annat än med en ekonomisk krasch för Sveriges näringsliv av seriösa företagare och ett jätteunderskott i statens finanser, där jobbskatteavdrag och RUT och ROT även florerar med målet att omöjliggöra en återgång av välfärd för alla genom at statens inkomster minskas kontinuerligt..