Google

Translate blog

söndag 2 juni 2013

Som meningen är med alliansens arbetsmarknadspolitik så får långtidsarbetslösa eller arbetslösa allt mindre i arbetslöshetsersättning.Arbetsförmedlingens chefer ser sig idag som toppstyrda av sin generaldirektör. Kanske inte så konstigt, då denne i sin tur är hårt anvisad av alliansens mantra ”arbetslinjen” där ingen misskund finns av den arbetslösa.

Segregationstanken och utanförskapandet är grundbulten i alliansens arbetsmarknadspolitik och för att den accelererande värdeminskningen av ersättning till arbetslösa ska fortgå, kämpas det febrilt med statistik i syfte att visa att ju lägre ersättning desto fler i arbete. Detta fastän arbetslösheten i verkligheten är rekordhög och fas 3 ökar!

Inga egna initiativ önskas av arbetsförmedlingen, huvuduppgiften ska vara att ge bidrag till arbetsgivare med syfte att de då tillfälligt kan ta in arbetskraft. Alla företag är intressanta, serösa som lycksökare. Arbetsförmedlingens chefer ska i första hand se till att deras anställda gör detta, kontrollerar att arbetslösa söker arbete och kontrollerar om arbetslösa har rätt till ersättning.

Se rapport för mer information om dagsläget och hur cheferna ser på sin möjlighet att arbeta.


Reinfeldts segregationsskapande politik skapar självfallet hat mot systemet från många av de arbetslösa eller utförsäkrade och deras anhöriga.
Utöver det har ett främlingshat skapats av större mått än på många decennier. I detta främlingshat ska inte bara invandrare ses som syndabockar  utan även arbetslösa och sjuka.

Citat: Fredrik Reinfeldt varnar för en minskad tolerans som han ser i det svenska samhället. - - - För att Sverige inte ska bli ett land där allt fler öppnar sitt hjärta för hat efterlyser statsministern en ökad tolerans för olikhet. Slut citat.

Vad Reinfeldt inte kan se är att hans politik av fördomsbekräftelser mot sjuka och arbetslösa har skapat hat i samhället. Som man bäddar får man ligga, det gäller även i den så kallade arbetslinjens flum.