Google

Translate blog

måndag 3 juni 2013

Det finns arbeten jag skulle vägra ta på mig, ett av dessa är arbetsförmedlare, och då det värsta av dem alla: fas 3 placerare.En chockartad artikel publicerades på Aftonbladet för en tid sedan vilken visar hur arbetsförmedlare tvingas arbeta med alliansens arbetsmarknadspolitik, vilken jag inte kallar arbetslinjen utan arbetssökarlinjen.

Detta då rekordarbetslöshet skapats genom att förmedlare tvingas till kontroll av arbetslösa och nu snart mer kontroll av anordnare av fas 3 och de företag vilka får bidrag för att anställa. Istället för förmedling av arbeten eller kontaktsökande av företag vilket kontaktlösa arbetslösa är i behov av. Kontakter bör ha - och hade - prioritet hos arbetsförmedlingen förr, numera är arbetsförmedlare administratörer av rätt ersättningar till arbetslösa och arbetsgivare.

Utöver detta ska de ge pyssel eller någon form av träffar för de sjuka som tillfälligt utförsäkrats från sjukförsäkringen innan de kan komma tillbaks till denna.

För alla dessa åtgärder ges mest poäng till den mest effektiva arbetsförmedlaren likt telefonsäljare får,  en slags provisionsbaserad tävling. Bakom dessa poäng finns människor vilka nedvärderats till objekt i alliansens propåer till förmedlarnas chefer, vilka sedan tvingar förmedlarna som ibland träffar en arbetslös, att behandla denne som ett sifferobjekt att placeras i en åtgärd eller uppdateras i en handlingsplan.

Citat: En källa på Arbetsförmedlingens huvudkontor förstår att enskilda förmedlare känner sig pressade.
– ”Vi måste klara leveransen” säger man om arbetslösa som ska ut i program eller aktiviteter. Det är mycket piska.  ---Alla beslut om åtgärder belönas i poängsystemet.
 ---Handlingsplanen är ett centralt verktyg som förmedlarna använder sig av. Det är ett slags journal där arbetsförmedlaren planerar, ger stöd och följer upp den arbetssökande. De har inte träffat den arbetssökande eller ens pratat med den.Slut citat.

Vad kan man säga annat än välkommen till moderaternas nya arbetsförmedling där åtgärder och skambeläggande av arbetssökande och arbetsförmedlare är ledstjärnan och mantrat utan mening i verkligheten ”arbetslinjen” ska skalla!

Kanske en dag snart det blir samma skallande som i Tyskland en gång, där alla skulle hälsas ”Heil Hitler” men då här och nu i segregationens Sverige en handuppräckning och så utslungande ”arbetslinjen” i tid o otid, likt vår regering i dag gör i sina diskussioner och tal.

Ur samma artikel som ovan måste jag tillägga följande uttalande.

 Citat: En arbetsförmedlare beskriver hur det går till när man inte uppfyller målen som ledningen satt upp:
– Vi kallas in en och en och får förklara varför vi inte gjort bättre. Vi behandlas som små barn som bråkat. Det är lågt i tak och när cheferna varit på chefskonferens är de på extra dåligt humör eftersom de ”hjärntvättats” med allt som måste fixas. Här ska man tiga, bita ihop och jobba skiten ur sig. Slut citat.

Kontentan är att arbetslösa och arbetsförmedlare är i samma sits, båda flyttas som dominobrickor med meningslösa åtgärder som uppgifter.

Att det fortfarande finns arbetsförmedlare som orkar beror troligen på att dessa med näbbar o klor kämpar för att inte själva bli arbetslösa då de vet hur en arbetslös har det, till skillnad mot alliansens fanatiska teoretikers handlingsförlamande arbetsmarknadspolitik, ”Heil Arbetslinjen!”