Google

Translate blog

tisdag 4 juni 2013

Många efterlyser sanningen om varför fas 3 finns kvar.Vad var och är meningen med mantrat arbetslinjen? Arbetsmarknadspolitiken blev en katastrof av bidrag och inga arbeten. KD sticker dock ut hakan medan Reinfeldt går i ide likt björnen.
Så ser det ut, resultatet av alliansens misslyckade arbetsmarknadspolitik, en lek med människors liv och arbete.

Citat: MAN HAR SPENDERAT 4,7 MILJARDER svenska kronor på jobbcoachningsföretag som Personalstrategerna, Academedia, Hermods med flera. Pengar som man till största delen lika gärna kunde ha kastat rakt ner i sjön. ---Fas 3 är en skam för Sverige. Man pytsar ut miljarder till Fas 3-anordnare medan de flesta arbetslösa som hamnar där får sin a-kassa sänkt från 80 procent till 65 procent.---UNGEFÄR 90 PROCENT av pengarna av dessa 30 miljoner kommer från skattebetalarna som ersättning för långtidsarbetslösa som gått över till Jobb- och utvecklingsgarantin. Fas 3-deltagare kan beordras att arbeta gratis för sin kommun, statistiken visar att 47 procent av Fas 3-placerade utför ett ordinarie arbete utan lön. Slut citat.

Är det enbart en omformering av svenska samhället för att de med arbete ska få mindre lön? Knappast, jobbskatteavdragen och de löneförhandlingar som gjorts visar inte detta. Vad det är verkar enbart vara en kaosartad ideologis dödsryckningar som skapat ett samhälle av segregation av arbetslösa och sjuka ställda mot de med en seriös arbetsgivare och trygghet.

Att det inte var att fler skulle få arbete. Att det var att fler skulle få det sämre som arbetslösa eller sjuka vet vi. Men det besvarar inte vad meningen med vad omformeringen var. Inte kan alliansen enbart mena utanförskapande, eller är de så kortsiktiga, historielösa och naiva?

Nu försöker Socialdemokraterna minska denna usla arbetsmarknadspolitiks verkningar genom förslag de önskar realisera om de kommer till makten.
Men då har Kristdemokraterna mage att höja rösten, åtminstone ungdomsförbundet.
Citat: Lösningen på detta samhällsproblem har aldrig varit – och kommer aldrig att vara – att med konstgjorda medel försök trycka ut unga i sysselsättning, med stora pengapåsar från skattebetalarna som medel. Slut citat.

KD har mage att uttala sig om arbetsmarknadspolitiken när Socialdemokraterna försöker komma med förändring, fast de (KD) tillsammans med alliansen misslyckats totalt. Skäms KD! Sätt deras uttalande i förhållande till ovanstående citat i början av inlägget här.

Reinfeldt däremot har börjat förstå faran med Socialdemokraternas idéer kontra ”arbetslinjens” mantra och misslyckandet av arbetsmarknadspolitiken.

Han vägrar debattera med Löfven då han ser riskerna att han inte kan försvara det resultat alliansens arbetsmarknadspolitik fått.