Google

Translate blog

onsdag 5 juni 2013

Kan all privatisering av vård och skola m.m. komma utifrån hemliga lobbyisters arbete och hemliga partistöd från samma privata företag?Ett tack för stöden och en skyldighet att ge något tillbaka plus lobbyism, kan det vara skälet till att dessa företag kan leva gott och ta ut vinster ur vård och omsorg? Vinster som egentligen är skattepengar till just dessa områden som nu istället får sparkrav för att de ska bli vinstrika och säljbara till privata aktörer.

Är partier mutade av Carema m.fl. genom hemliga partistöd och lobbyism?
Är detta anledningen till den försäljning som gjorts av statliga bolag och privatiseringsivern av vård och skola? Privatiseringar som vi alla vet misslyckats då det gäller att bli billigare för konsumenter eller ge bättre skola och vård.

Elmarknaden och apoteksprivatiseringen m.m. är de stora misslyckanden som drabbat alla - utom ägarna av desamma.

Privatiseringen av vård och skola har fått till följd att svenska skattepengar går till vinster för dessa privata bolags bankkonton i skatteparadis.

Citat: Ett problem med Moderaterna är att partiets finansiering hållits hemlig. Inför valen 2006 och 2010 tog partiet emot 100 miljoner i bidrag från hemliga givare. Man har också hittills blockerat en lag om öppen partifinansiering. --Regeringen finansieras av mäktiga intressen som ställer krav på gentjänster. Slut citat.

Moderaterna, som är de som styr  kan de övriga borgerliga partierna tycka vad de vill om, blir mer o mer blottade i fråga om hur deras politik egentligen är konstruerad. Den dolda agendan börjar synas.

Ett parti för storföretagen har de varit sedan de kallades Högerpartiet. Skillnaden är att kärnan av politiker idag är betydligt smartare än föregångarna och just därför har de - med mutan jobbskatteavdraget - lyckats behålla makten sedan 2006. Detta avdrag är ett segregationsinstrument, där sjuka o fattiga ska betala med lägre standard.

Målet är nämligen att dessa avdrag ska hindra lönehöjningar av större mått i framtiden och få en låglönemarknad där nu redan fas 3 finns, men fas 3 - skötebarnet som moderaterna gör allt för att behålla - är kärnan varifrån denna nya låglönemarknad ska utvecklas.