Google

Translate blog

torsdag 6 juni 2013

Moderaterna vill ha AF statligt då det - likt Försäkringskassan - idag är en kontrollorganisation av de arbetssökandes rätt till ersättning.Citat: varför M i just frågan om Arbetsförmedlingen följer S och hävdar att en statlig myndighet bättre än fria aktörer förmedlar jobb, svarade Kashefi att det var en bra fråga. Och efter ytterligare betänketid att ”Man inte ska utesluta att M är för fria aktörer”. Slut citat.

Vi har under senare tid sett hur avlastningen av arbetsförmedlingen med coachingfirmor - till nytta och glädje enbart för dessa aktörers pengahunger - blivit en dyr och meningslös börda för skattebetalarna och dagisverksamhet för arbetssökande.

Vi har i detta gebit även aktörer som Adecco m.fl. uthyrare av arbetskraft vilket knappast gett fler arbeten utan enbart låtit företag ta in tillfällig billigare arbetskraft. Något som var förbjudet för 30-40 år sedan då arbetsmarknaden fungerade och det fanns arbete för alla som ville ha ett och då med en lön för detta.

Det diskuteras om en privatisering av arbetsförmedlingen och moderaterna är säkert frestade men likt försäkringskassan kan det nog inte realiseras. Nya aktörer kommer säkert och de blir säkert lika misslyckade experiment som jobbcoachning och uthyrning av arbetskraft.

Att arbetsförmedlingen blir det den tros stå för, förmedling av arbeten till arbetslösa som inte själva har de kontakter som ger ett arbete, är tveksamt. Arbetsförmedlingen har blivit en kontrollorganisation av arbetslösa. Kontroll av att dessa har rätt till ersättning och isåfall när, hur och från vad.


Utöver det enbart propåer och kontroll att den arbetssökande söker arbete, att detta sökande sedan inte leder till arbete är betydelselöst, det viktiga är att den arbetslösa söker, någon hjälp att hitta arbete finns inte på arbetsförmedlingen, mer än platsjournalens annonser och att söka utefter dessa.