Google

Translate blog

fredag 7 juni 2013

Regeringen Reinfeldts s.k. arbetslinje är en arbetssökarlinje, präglad av kontroll och segregerande skattesänkningar.Kontroll av arbetslösa och sjukas ersättning, med inbyggd ersättningssänkning år för år.
Till motsats till detta är det avtalsenliga lönehöjningar varje år för de med en arbetsgivare - pepprat med jobbskatteavdrag - för att segregera folket i ett vi och dom samhälle, där utanförskap ska präglas av de med och de utan arbete.

Att sedan privatisera det som tidigare var lika sjukvård för alla och samma möjligheter i skolans värld och låta privata aktörer ta ut vinster av offentliga medel är även det en gammal högerpolitik, numera realiserad till mångas fasa.

Förtroendet för denna allians av ja-sägande småpartier styrda av moderaterna med det hånfulla tillnamnet ”det nya arbetarpartiet moderaterna” minskar.

Citat: Alliansens bärande idé är att allting i samhället - inte bara näringsliv utan även sjukvård och till och med kultur - ska mätas i pengar. Den främsta drivkraften i samhället ska alltså inte vara medmänsklighet, lycka, kärlek eller vad man vill, utan strävan efter personlig ekonomisk vinning. Eller girighet, som vi säger på svenska. Det är denna grundsyn som svenskarna nu i allt större utsträckning ställer sig tveksamma till. Slut citat.

Stödet minskar för denna utstuderat grymma politik men oppositionen är skrämda till tystnad och ännu mer till handlingsförlamning. De vet att om de får majoritet i riksdagen för ett beslut realiseras det inte, vi har exemplet fas 3 vilket ingen vågade gå vidare med när majoriteten i riksdagen beslutade att avveckla denna far då Moderaterna låtsades som inget beslut tagits.

Oppositionen är handlingsförlamad. Fast stödet minskar för politiken ligger förtroendet högt för partiledaren, ”statsministern” Reinfeldt.

Detta är ett mysterium som är olösligt. Detta då han knappast säger mer än vad politiken konstruerar, ett tjat om mantrat ”arbetslinjen” i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Allt ska ses som ”arbetslinjen” vad den då innebär vet vi, ett utökat antal jobbsökare och segregation av svenska folket ekonomiskt!

Man får tankar till Orwells bok ”1984” då skallade inte mantrat ”arbetslinjen” utan mantrat ”storebror ser dig”.

I boken liksom i moderatSverige var kontroll av medborgaren ledstjärnan…