Google

Translate blog

lördag 8 juni 2013

Äntligen vaknar en del av fackföreningsrörelsen. Hoppas hela LO - kollektivet vaknar nu.Om någon kan hjälpa arbetslösa in på ett företag igen är det facket. Jag menar då de arbetslösa vilka inte själv har kontakter.

Jobbcoachingfirmorna som arbetsförmedlingen betalat stora summor till är lika dåliga på att hitta arbete som arbetsförmedlingen är idag. De skriver likt arbetsförmedlingen mest ut annonser från platsbanken och anmodar arbetslösa att söka dessa - med resultatet att arbetsgivare får hundratals ansökningar de aldrig ens tittar på. De tittar på första bästa de får och slumpen avgör om en person får arbetet. Gallring sker efter ålder, erfarenhet och referenspersoner.

Det lokala facket däremot har direktkontakt med det företag där de arbetar och vet när någon ny behövs. Dessa är de perfekta arbetsförmedlarna idag när arbetsförmedlingen lämnat över sitt arbete till privata coacher som agerar lekstuga för arbetslösa så billigt som möjligt för att tjäna så mycket pengar som möjligt på sitt uppdrag.

Citat: Visst kan facket göra en insats för arbetslösa industriarbetare. - - - Håkan Skött tror att han och Christer Persson har stor nytta av sina fackliga erfarenheter.

– Vi har kontakter och bättre kunskap om företagen än Arbetsförmedlingen. Samtidigt tror jag att det finns ett visst motstånd mot Arbetsförmedlingen ute på företagen. Slut citat.

Uttalandet i citatet från artikeln kan inte vara sannare. In med de lokala facken och förmedling av lediga arbeten fungerar igen.