Google

Translate blog

söndag 9 juni 2013

Tips på en ny blogg där du bland annat kan berätta om negativt bemötande av arbetsförmedlingen.En blogg för arbetslösa och där du kan ta upp de problem som du upplevt och dela med dig om dessa till andra för att lära hur du kan tackla problem som arbetssökande.

Du är inte ensam, hela samhället är i dag präglat genom alliansens politik och regelsystem av nedsättande omdömen av den som inte har en arbetsgivare.
Arbetsförmedlingen har blivit ett kontrollorgan av arbetssökandes ersättning vid arbetslöshet.

Arbetssökande ska meningslöst söka arbete utefter platsannonser på platsjournalen eller andra platser.

Meningslöst då de flesta inte har kontakter på arbetsmarknaden och därför skulle behövt hjälp av en arbetsförmedling med arbetsförmedlare med kontakter, inte av arbetsförmedlare vilka inte har tid med att söka arbetsplatser för arbetssökande, utan istället är kontrollörer av arbetssökandes rätt till ersättning av ekonomiskt slag under sin arbetslöshet.

Så nog finns mycket att diskutera och berätta om arbetssökandets meningslöshet, fas 3 idiotin och alla bidrag till hugade arbetsgivare för att tillfälligt använda en arbetssökande.