Google

Translate blog

tisdag 11 juni 2013

Ulf Kristersson skambelägger ny grupp i samhället, de psykiskt sjuka och de utbrända. Målet är att stoppa sjukskrivning i dessa fall.Vår socialförsäkringsminister har jag tidigare påtalat som känslokall och hård i bedömningen av ickearbetsföra. Nu kommer nytt förslag från denne allianshårding i den så kallade arbetslinjens namn, den linje jag vägrar kalla annat än arbetssökarlinje.
Utsatta denna gång ska de bli som knäckts av pressen på sina arbetsplatser. Lärare som gått in i väggen m.fl.

Citat: Den kraftiga ökningen av antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa föranleder regeringen att se över reglerna i sjukförsäkringen. --- Risken är att psykisk ohälsa blir liktydig med sjukskrivningar som pågår lång tid. Slut citat.

Förslaget kommer att knäcka ännu fler då deras oro och psykiska status knappast blir bättre när de hindras från att vara sjukskrivna. Självmorden kommer att öka och liv kommer att förstöras, ekonomiskt som känslomässigt.

Men det enda som räknas är att fler ska vara arbetssökande eller tillbaks till arbetet - vilka konsekvenser detta än får i framtiden. ”Arbetslinjens” eller som det i verkligheten är arbetssökarlinjens mantra råder.

Självklart varnar mogna, seriösa, sunt tänkande och experter för detta tilltag av Kristersson med anhang.

Citat: – Det här är fullständigt vansinnigt. Det är rent kontraproduktivt. De blir bara sjukare, säger Kristina Glise, överläkare och chef för patientmottagningen vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.--- Enligt Kristina Glise kan de i databasen se att de långa sjukskrivningarna, som ofta kritiseras, är nödvändiga för patienterna. Hon har flera gånger sett patienter som har gått för tidigt tillbaka i arbetet - och hon har också sett följderna av det. Det som händer är att du blir sjuk igen. Slut citat.

Men som sagt, inget biter ännu på de arbetslinjefrälsta moderater som sitter i ledningen av vår segregationsskapande regim. Omänskliga beslut har steg för steg kommit under åren, med följden att människor utan arbete segregeras kontinuerligt ekonomiskt och förlorar allt självförtroende och framtidstro.

I slutänden hamnar de i fas 3 som tysta gratisarbetande, tacksamma att de får någon lite ynklig ekonomisk ersättning i det numera utanförskapande samhälle som accepterats av fler och fler.

Men äntligen har mitt menande att ”arbetslinjen” ska ses som enbart en arbetssökarlinje fått gehör.

Citat: Regeringens jobbpolitik har hela tiden varit att få fler att söka jobb - oavsett om det gäller stympningen av a-kassan och sjukförsäkringen eller skattesänkningarna. Det är en politik för att skapa fler arbets­sökande i stället för fler arbetsplatser.

I går kom en helt annan OECD-rapport som avslöjar effekterna av den politiken: klyftorna ökar dramatiskt och de fattigaste blir fattigare.
Cancersjuka har redan fått känna på det. Nu är det de psykiskt sjukas tur.

Slut citat.