Google

Translate blog

torsdag 13 juni 2013

Svartarbete i jobbskatteavdragens och RUT o ROT:s Sverige är högre än i flertalet länder. Var det inte det ovanstående skulle göra mindre lönsamt?Ännu ett totalt fiasko har uppdagats ur finanspolitikens ”arbetslinje” i Sverige.

RUT och ROT och jobbskatteavdrag, detta skulle stävja svartarbete. Men mycket vill ha mer, därför blev det en flopp med detta antagande, om det nu ens fanns i verklighetens diskussioner bland regeringens ledamöter, när de talade klarspråk och inga medier fanns tillgängliga.

Citat: Det är Visa Europe som låtit göra undersökningen, som visar att Sverige ligger på andra plats vad gäller storleken på den inhemska, svarta ekonomin tillsammans med Norge. Slut citat.

I  Norge finns en stor arbetarklass där levnadsstandarden och hög jobben många men girigheten gör ändå att svartjobb existerar.

Det  som håller uppe den svarta ekonomin är nog ändå i båda länderna den importerade arbetskraft vilka får en mycket låg lön eller ingen alls och som arbetar under slavliknande förhållanden åtminstone i vårt land. Gästarbetarna är en stor del av den svarta ekonomin.

Men självfallet skylls säkert mycket på de sjuka vilka regeringen anser ska kunna arbeta och då dessa nästan aldrig får arbete efter sin utförsäkring tror många - utan verklighetsanknytning - att dessa, plus arbetslösa och de med sjukersättning, är svartjobbare.

Lögn och förbannad dikt.  Men fördomsskapande av alliansens utanförskapande politik kan likväl av många ses som sanning om de utan arbetsgivare.
Det har funnits fuskare inom tidigare förtidspensionärer. De som utan större fel förtidspensionerades och sedan arbetade likväl utan försäkringskassans vetskap. Detta är tyvärr sant.  Jjag har fleras exempel på detta.

Men de som idag har sjukersättning är inga fuskare de som nu fått detta efter regeländringen.

Tyvärr har dock flera som utan tvekan inte kan arbeta dock förvägrats detta och det gör utförsäkringen totalt misslyckad som reform, likt löjligheter som fas 3 och alla miljarder i bidrag för lönekostnader för tillfälliga anställningar som särskilt anställningsstöd, nystartsjobb etc. Slag i luften som kostar mycket.