Google

Translate blog

fredag 14 juni 2013

Skamligt uttalande från ännu en moderat ser vi här. Är ni fas 3 are nöjda med er plats och er ersättning, har jag helt missuppfattat er?Det finns uppgifter på att enbart 11 % är missnöjda med sin ersättning. Hur i helv… är ni funtade?! Vill ni hellre vara i fas 3 än få ett riktigt arbete och lön?

Hitta en enda fas 3 are som anser att denne hellre vill vara i fas 3 och ha en usel ersättning eller socialbidrag istället för en avtalsenlig lön, då ska jag lägga ner den här bloggen!

En som ärligt anser detta är Jan Ericson (M) som påstår att fas 3 are trivs.

Citat: Andelen deltagare som är nöjda med sin plats i sysselsättningsfasen har också ökat. Enligt den senaste omfattande deltagarenkäten är 75 procent nöjda, vilket är en ökning från 63 procent året före. 82 procent av deltagarna tycker att arbetsuppgifterna är meningsfulla och 74 procent anser att kontakten med handledaren på arbetsplatsen fungerar mycket eller ganska bra. Slut citat.

Skulle detta vara rätt borde ersättningen sänkas till 0 kr i fas 3 och fasen aldrig tas bort!
Men jag vägrar tro att så många i fas 3 är självplågare (eller helt apatiska) utan tror undersökningen - likt den från 2010 - är vinklad så personerna svarat på enbart om de kan tänkas vara i sin placering och ingen fråga om ersättningsstorleken fanns i enkäten.
Människor normalt kämpar för högre lön och än bättre levnadsstandard, skulle då fas 3 are göra tvärtom? Är inte fas 3 are människor de också?!

Enligt den tveksamma rapport som gjorts kan man tvivla, då de går alliansens ärende och ser sig själva som värdelösa och därför nöjda att ha placerats i utkanten av samhället, segregerade ekonomiskt och utpekade som mindre värda.

Jag vägrar tro detta! Undersökningen måste vara av en sort som ska bekräfta riktigheten av fas 3 placeringar och merparten av de som svarat har inte förstått vad de svarat på, likt de gjorde 2011, och vilket då tog musten ur oppositionens riksdagsbeslut om stopp för fas 3.

Kan detta vara sant är fas 3 are idag att likställa med judarna under andra världskriget, de har gett upp och går in i döden eller apatin då de inte ser sig ha något val.
11 % är de som är missnöjda med fas 3 när det gäller den ersättning de får, vad säger det om deltagarnas intelligens?