Google

Translate blog

lördag 15 juni 2013

Jobbskatteavdragen är enbart ondska. En ondskans och egoismens reform.Fegheten och oförmågan att få ut sanningen att låg skatt innebär sämre vård, omsorg och skola,  gör att dessa förbannade, fula och ondskefulla segregationsverktyg - vilket jobbskatteavdragen är - kommer att finnas kvar, oberoende av vilka som vinner valet 2014.

Citat: Den största delen av nedgången märks efter 2006. Under samma period har den samlade välfärden  skolan, vården, omsorgen och socialförsäkringarna kommit att motsvara en allt mindre del av den svenska ekonomin. I synnerhet har bostadsbidragen och stödet till arbetslösa krympt. --- – Sambandet mellan skattekvoten och välfärden är naturligtvis väldigt starkt. Varje år sätter sig ju finansministern ner och bestämmer sig för om ökade intäkter från en växande ekonomi ska användas till skattesänkningar eller välfärdssatsningar, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö. ---Flera oppositionspartier är tveksamma till kraven på att dra tillbaka flera av den borgerliga regeringens stora skattesänkningar. Hushållen har vant sig, heter det. Slut citat.


Välfärd för alla och ett samhälle där alla betalar skatt efter bärkraft och den arbetslösa eller sjuka får basbeloppshöjningar likt pensionärer eller socialbidragstagare är vi långt borta från nu.

Samhället har blivit ett samhälle där sjuka och arbetslösa inte ska synas utan gömmas i någon åtgärd och utöver det få en så låg ekonomisk standard som möjligt och av rädsla att förlora även denna tiga och underkuvat inte protestera.

Vem har då lyckats kuva så stor del av svenska folket?

Finansdepartementets högsta politiska chef har godkänt segregations Sverige och det är finansministern som är ansvarig i första hand.

Namn: Anders Borg!