Google

Translate blog

måndag 17 juni 2013

Reinfeldt är totalt ovetande eller vägrar se konsekvenserna av sin fördelningspolitik vilka nu börjat visa sig.Segregationspolitiken och utanförskapandet, kärnan i alliansens arbetssökarlinje som mantra i alliansens tal kallad ”arbetslinjen” har skapat hat i samhället vilket ibland visar sig.
Men regeringen förstår inte att de har ansvar för att ovanstående händer i ett segregerat samhälle, fastän det tidigare hänt i ex Frankrike de senaste åren.

Citat: Både Fredrik Reinfeldt (M) och Erik Ullenhag (FP) skyller upploppen i Husby på ungdomarna. Regeringen vill inte ta något eget ansvar. Trots att Stockholmsförorten dras med hög arbetslöshet, låg behörighet till gymnasiet och låginkomsttagare. - - - Förorten dras med hög arbetslöshet, låga löner och få ungdomar som ens är behöriga till att studera vidare på gymnasiet. Slut citat.

Men möjligheten att detta kan vara en anledning till att det kokar i områden som dessa är oförståeligt för alliansen, vilka enbart skriker ut mantrat ”arbetslinjen” och gömmer huvudet i sanden för konsekvenserna av hur denna slår när de som inte får arbete missgynnas mer o mer ekonomiskt utefter stillastående ersättningar och fler och fler jobbskatteavdrag…

Stefan Löfven kan se att problemet med utanförskap kan vara en anledning till att elände som det i Husby m.fl. platser sker.

Citat: Han hänvisar sedan till den OECD-rapport som förra veckan visade att inkomstklyftorna ökar snabbast av de 34 länderna som jämförts och menar att siffrorna är en tydlig illustration för problemet.
”Ansvaret för att diskussionen efter nattens kravaller handlar om att hitta konkreta lösningar på verkliga problem vilar tungt på oss som arbetar politiskt – både nationellt och lokalt”‚ avslutar S-ledaren. Slut citat.

Men detta synsätt kan inte Reinfeldt ta till sig då det skulle ge alliansen ett ansvar för den segregation och arbetslöshet plus usla skolpolitik som förs i den så kallade arbetslinjens mantras namn.

Istället säger han: Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anser att Husbyborna själva bär huvudansvaret för att lösa problemen.
- - - Jag tror att detta görs bäst av människor som bor i Husby. Föräldrar som bor där, företagare. Det är alltid så att när våldsverkarna tror på våld så är finns deras största brottsoffer i deras närhet, i deras omgivning. Det är de som måste sätta stopp... Slut citat.
Ack ja, ansvar är inte något Reinfeldt är känd för att ta på sig, allt är enbart provokationspolitik, de med arbete mot de utan arbete och värdeskapande utefter detta.
Nog kan man hålla med om följande, citat: Visst har Reinfeldt och alliansen ett ansvar för utanförskapet i förorterna. Men problemen består knappast i frånvaron av snabba kommentarer. Och även om det kan vara bra med fler sociala satsningar är det inte tillräckligt för att lösa segregationsproblemen. Att regeringen avsatt 200 miljoner kronor till "stimulansmedel för att stärka utanförskapsområden" är knappast heller någon lösning.
Det som behövs är framför allt högre sysselsättning och bättre utbildning. Dessvärre har alliansen inget lysande track record i någon av grenarna. Slut citat.

Om inte ovanstående ses som tveksamt kanske forskning kan ge något mer fakta, här kan något ur detta ses.
Citat: Många har förlorat fäste i samhället och lever under ytterst prekära villkor. Den höga arbetslösheten är inte konjunkturell utan strukturell. Samhället har gått från ”welfare” till ”workfare”, en utveckling där också den Keynesianska välfärdsstatens ”regulation of the poor” ersatts av det samhällsforskare betecknar som ”punishing the poor”. Slut citat.
Tillslut vill jag själv säga följande till alliansen:
Vakna upp till det samhälle ni skapat och ta ert ansvar för konsekvenserna!