Google

Translate blog

tisdag 18 juni 2013

Integration inget alliansen har koll på, mest ord utan handling från alliansen. Kontrollsamhället breder ut sig. Arbetsförmedlingen ett kontrollorgan idag inte en förmedlare av arbeten och kontakterCitat: I december 2010 lät regeringen Arbetsförmedlingen ta över ansvaret för flyktingmottagandet. - - - Nu var tiden ute för kommunerna - som tidigare haft ansvaret - och deras "omhändertagarmentalitet", deklarerade integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Arbetslinjen skulle råda, också i flyktingmottagandet. På Arbetsförmedlingen skulle man få hjälp och stöd av proffs för att ta sig ut på arbetsmarknaden och etablera sig i det nya landets samhällsliv. - - - Sverige är det OECD-land med störst skillnader i sysselsättningsgrad mellan in­rikes födda och ­utrikes födda.
Förklaringarna till varför är många. Det är svårt att få in en första fot på arbetsmarknaden - särskilt utan några kontakter och nätverk. Slut citat.

Resultatet blev som det mesta i alliansens politik: en flopp. Utan kontakter måste kontakter i arbetslivet sökas och det är här arbetsförmedlingen borde komma in, för svenskar som ickesvenskar, om det smidigt skulle kunna lotsas ut fler arbetslösa.

Men det som nämns ovan är idag en arbetsförmedling där arbetsuppgifter läggs ut till amatörer av skilda slag så kallade coachingfirmor för stora skattepengar. Inte har dessa lyckats mer än arbetsförmedlare, vilka vi för ett tag sedan fick läsa oftast enbart lyckats förmedla ett arbete i månaden.

Coachingfirmornas folk lyckas knappast mer, troligen än mindre, ibland lyckas de hitta en praktikplats men det slutar oftast med det.

Men att påstå att dagens förmedlare på arbetsförmedlingen är proffs på att förmedla arbeten är en lögn. De är proffs på att kontrollera arbetssökande, inget annat. Denna syssla ökar snart i omfång då arbetsförmedlare i september ska få än mer att göra  genom att månadsvis kontrollera alla arbetslösa så de under varje månad har sökt arbeten.

Om inte ska de administrera kontakter med a-kassor och anmäla arbetssökande som inte sökt arbeten, oberoende om det funnits arbeten att söka. Arbetsgivare ska bombarderas med ansökningar    är tanken.

Arbetsuppgifterna blir därmed inte bara större hos arbetsgivare och arbetsförmedlare utan även på a-kassorna, vilka likt arbetsförmedlingen och arbetsplatserna kanske i en del fall måste anställa en och annan för att kunna kontrollera arbetssökande.

Några nya jobb blir det nog och arbetssökande får pyssel. Pyssel i form av att söka arbeten där arbeten inte finns och i övrigt söka som vanligt, arbeten som finns och som meriterna räcker till, plus att sammanställa dessa sökanden för vidarebefordran till arbetsförmedlingen.

Detta är svensk arbetsmarknad kontroll och åter kontroll och mycket litet hjälp till arbetssökande för att hitta arbeten.