Google

Translate blog

torsdag 20 juni 2013

En Arbetslinje ska nu skapas av Miljöpartiet nuvarande arbetssökarlinje kallad arbetslinje vilken används - skriks ut - som ett mantra och instrument för segregationav arbetslösa och sjuka av alliansen och är ingen arbetslinje för arbete.Citat: Miljöpartiets nya arbetsmarknadspolitik debatteras. Den har presenterats tillsammans med nya affischer och sloganen "Dags för en ny arbetslinje". Slut citat.

Ett bättre begrepp hade varit: nu lanserar vi en arbetslinje. Alliansens arbetslinje är ingen arbetslinje utan en arbetssökarlinje, där så många som möjligt av sjuka ska utförsäkras till ett arbetssökande. Där så många som möjligt av arbetslösa ska leva i ekonomisk misär, en misär som ska öka år för år och genom detta tror alliansen att arbetssökandet ska öka. Att sedan detta sökande inte resulterar i arbete utan i att fler o fler hamnar i fas 3 är betydelselöst i alliansens värld.

Detta då de som hamnar i fas 3 får en sysselsättning antingen i form av ickearbetsuppgifter eller i vanligt förekommande arbetsuppgifter på marknaden. Och som grädde på moset ska de förödmjukas genom låg ersättning, inga jobbskatteavdrag och med vetskapen att det företag som tar emot dem får 5000 kr skattefritt i bidrag av staten för varje fas 3 are de kan ge tak över huvudet eller utnyttja som gratis arbetskraft per månad.

Detta är alliansens s.k. arbetslinje! En segregerande arbetssökarlinje, vilken enbart skapar frustration och utanförskap och sist men inte minst apati och flykt in i verklighetsförfalskning av fas 3are. En verklighetsförfalskning vilket gör att många fas 3are inte ser valmöjligheter, utan istället resignerar och till slut ”trivs” med sin placering och är nöjda med livet.

Med andra ord, en ny arbetslinje behövs där människor får arbete och en lön inte skuffas undan i åtgärder av fas 3 löjligheter!

Utöver det kom det ytterligare tre bra beslut.

Citat: MP:s kongress röstade för att sänka normalarbetstiden till 35 timmar/vecka, på tvärs mot partistyrelsens förslag. Också när gällde arbetsgivaravgifter för unga och vinster i välfärden fick partistyrelsen backning. Slut citat.

Det enda jag tycker var synd är att inte förslaget om en medborgarlön ligger kvar.


Bra miljöpartiet! Jag önskar en ny - eller som det egentligen bör tolkas - en arbetslinje, lycka till, vi har ingen arbetslinje i Sverige idag.