Google

Translate blog

fredag 21 juni 2013

Carl B Hamiltons blandning om arbete och fas 3. Hån mot gamla, arbetslösa och omöjligheten av att se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget.Uttrycket betyder ha skarpt öga för andras mindre fel men inte för sina egna stora.

Citat: Jag blir mycket upprörd över den syn på äldreomsorg och äldre människor som avspeglar sig i Socialdemokraternas förslag, som går ut på att inrätta statligt finansierade "extratjänster i välfärden" till dem som "mycket länge stått utan arbete", och som hamnat i det som tidigare kallades "Fas 3".
- - - De extrainsatta, för uppgifterna helt outbildade och oerfarna personerna, ska trots sin brist på erfarenhet och utbildning få statligt betald "lön enligt kollektivavtal", det vill säga nästan samma lön som de anställda som har utbildat sig för äldrevård, och som kan ha åratals erfarenhet. Slut citat.

Hamilton, vad i hela helv... har du för rätt att uttala dig på detta sätt efter att ha stöttat fas 3 och förvägrat utbildning istället för förvaring inom fas 3?!
Med dessa ord gör du bort alliansen än mer. Ni sitter vid makten nu och har gjort det sedan 2006.

Ni har fortfarande möjlighet att utbilda stora delar av de i fas 3 så de har utbildning till och meriter för att arbeta med de äldre, när väl fas 3 tramset försvinner!
Ja, de i fas 3 är i många fall svåra att placera, men vems fel är detta om inte arbetsförmedlingens och alliansens politik!

De flesta i fas 3 är äldre som blivit arbetslösa och inte hade kontakter i arbetslivet för att få en ny arbetsgivare. Det var då arbetsförmedlingens kontaktnät skulle använts istället för passiv förvaring i fas 3.

Men ni har gett order till arbetsförmedlingen om att före allt annat kontrollera de arbetslösas arbetsökningar, vilket ger noll i resultat i de flesta fall, då arbetsgivare inte tar personer de inte vet något om, mer än deras arbetslöshetslängd och meriter från nedlagda företag eller liknande.

Ni har gjort arbetsförmedlingen till ett kontrollorgan istället för arbetsförmedling och utöver detta hånar ni öppet långtidsarbetslösa som svårplacerade, fastän ni med er egen politik gjort dem svårplacerade!

SKÄMS!!

Vad ger dig rätt att kritisera Socialdemokraternas förslag, när ni själva apatiskt gjort ingenting mer än placerat långtidsarbetslösa i fas 3 som inkomstkälla för all slags arbetsgivare och därmed fått en oseriös konkurrens mellan arbetsplatser med eller utan gratisarbetande, alternativt fått nya företag att starta med en affärsidé att ta emot så många fas 3are som möjligt och låta dem sitta av tiden, medan statliga bidrag av storleken 5000 kr skattefritt i månaden kommer in i kassan för varje fas 3 avsittare!