Google

Translate blog

lördag 22 juni 2013

Den oförskämda socialpolitiken fortsätter, protester är meningslösa. Psykiskt sjuka eller personer som gått in i väggen anses arbetsdugliga! Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har talat!Citat: Moderaterna funderar över om den ständigt ökande gruppen psykiskt sjuka hör hemma i sjukförsäkringen över huvud taget. Det är bättre att den gruppen jobbar, menar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Slut citat.

Men vilken arbetsgivare vill ha en psykiskt sjuk eller deprimerad person på sin arbetsplats? En psykiskt handlingsförlamad person har inte på arbetsmarknaden att göra! Enbart människor som Kristersson med en krass människosyn och med en konstruktion av psyke där man inte kan se andra människors känsloliv, är för att stoppa sjukskrivning av människor som gått in i väggen.

Vad de vill är som alliansen i övrigt, att skapa fler arbetssökande!

Citat: Lägsta ersättningen för aktivitetsstöd är 223 kr om dagen, fem dagar i veckan. Skattepliktigt. Det är det svårt att leva på. Bedöms man som icke arbetsför av Arbetsförmedlingen men inte tillräckligt sjuk av FK faller man mellan stolarna och tvingas trots sjukdom in i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Inom denna finns tre faser varav Fas 3 innebär att man får arbeta som gratis praktikant och bidra med 5 000 kr i månaden till anordnaren. Detta är inte bara att förnedra den arbetssökande, det är även ett enormt slöseri med skattepengar som sätter konkurrensen ur spel för seriösa företagare. Slut citat.

Dumheterna och omänskligheten ovan önskas troligen genomföras i första hand för att spara på statens utgifter, då pengar behövs till ett ytterligare jobbskatteavdrag - till människor med arbete och vilka är friska!

Elitsamhället breder ut sig. Övriga ska eventuellt till viss del tillfälligt ha ett arbete där arbetsgivaren får bidrag. Se vad en av cheferna på arbetsförmedlingen säger om bidragsjobb.


Övriga ska arbeta eller sysselsättas inom fas 3. Här menas troligen att även psykiskt sjuka ska få plats och så stigmatiseras alla inom fas 3 som arbetshandikappade istället för som sanningen är arbetslösa utan kontakter och hjälp av en fungerande arbetsförmedling, då denna idag i första hand blivit ett kontrollorgan av arbetssökandes rätt till ersättning under sin arbetslöshet.