Google

Translate blog

söndag 23 juni 2013

Välfärden ointressant för alliansen och de rödgröna vid valet 2014. Enbart jobb diskuteras, de utan jobb skiter man i hur de har det. Alliansens människosyn har slagit igenom även bland Socialdemokrater m.fl.

In med de som inte ska synas och märkas - de långtidsarbetslösa - i fas 3 där mer eller mindre seriösa arbetsgivare kan tjäna en slant på att spärra in dessa personer, som ses som omöjliga på arbetsmarknaden - annat än som gratisarbetande…Att de ska uppfostras till lydnad och inte kritisera den låga ekonomiska ersättning de ska leva på som fas 3are är arbetsförmedlingens uppdrag att se till, genom hårda kontroller av ersättningsbeloppen och skrämseltaktik av slaget ”gör som du är tillsagd eller stå utan ersättning.”

Citat: Ökade klyftor leder till ökad social oro.- - - Diskussionen handlar om detta: Går det att göra något åt att Sverige slits itu? 
Fredrik Reinfeldts svar är ett jobbskatteavdrag till. Eller, annorlunda uttryckt: nej
. - - - Det är ingen som tror att syftet med Reinfeldts politik är kravaller. Men samtidigt är det så att politik är att välja, och att Reinfeldt valde ojämlikhet. Han trodde kanske att det skulle ge jobb. Det blev inte så. Slut citat.

Reinfeldts arbetssökarlinje - kallad arbetslinje - är hård och kall mot den som är sjuk eller arbetssökande.

Vad säger då oppositionen med Löfven i spetsen? Ja, inte mycket mer än att valet 2014 ska handla om jobben. Jobben i den bemärkelsen att de jobb som inte finns ska skapas för fas 3are. Men hur många av dessa kommer att få ett riktigt arbete med riktig avtalsenlig lön?

Ingen vet och de som är inne i fas 3, ska de bli kvar där kontraktstiden ut isåfall, innan de ses som möjliga att gå ur fas 3? Troligen, annars skulle de företag som lever på fas 3are få problem, om fasen försvann från en dag till nästa.

Men arbetslöshetsersättningen m.m. hur blir det med den och välfärd för alla? Löfven säger som Alliansens företrädare, om jag tolkar det rätt. Jobbskatteavdragen ska vara kvar.

Välfärd för alla, ja, de som har arbete - men de andra då?

Citat: Om man frågar vad valrörelsen 2014 kommer att handla om så får man i huvudsak två svar. Jobben, om du frågar Stefan Löfven. Regeringsfrågan, om du frågar Fredrik Reinfeldt. Men det finns faktiskt en del som ­säger något annat: välfärden. Slut citat.

Kanske det inte finns så stor skillnad mellan Reinfeldts tankevärld och Löfvens, välfärd för alla blir inte huvudfrågan 2014. Arbetslinjens misslyckande då det gäller fler i arbete är dock något som snart även moderaterna bör ta till sig.