Google

Translate blog

tisdag 25 juni 2013

Varför försvann idén om medborgarlön? Var det för att då skulle inte arbetssökande och sjuka behöva skämmas?Nog är medborgarlön  bättre än alla dessa a-kassaersättningar, sjukskrivingar, sjukersättningar och socialbidrag. Tänk så mycket samhället skulle spara på alla dessa utredningar från a-kassor, försäkringskassor och socialkontor!

Visst, många skulle bli arbetslösa, men mänskligt sett skulle vi få ett bättre samhälle där människor antingen hade ett avlönat arbete - eller om inga medel kunde ge detta till en individ - medborgarlön och då en det gick att leva på.

Nackdelen blev endast att många av de som ville arbeta och inte fick arbete inte längre fick hjälp från arbetsförmedlingen, om man nu kan kalla denna förmedlares tjänstemän för arbetsförmedlare idag.

Få av de sjuka eller arbetslösa vill nämligen något annat än att vara friska och arbeta med en bra lön.

Men då inga åtgärder hjälper ska inte människor utförsäkras som idag eller hamna i löjligheternas periferi fas 3 exempelvis eller ha vetskapen att det arbete de får ska arbetsgivaren få bidrag av staten fö, nystartsjobbsbidrag eller liknade, för att den arbetslöses arbetsinsats ska vara intressant.

Alla bidragsjobb är förödmjukande för den som får denna åtgärd. Fas 3 är däremot skambeläggande och anordnare (arbetsgivare) som lever på fas 3 är personer som i gamla tiden säkert varit slavägare.

Citat: I över 20 år har vi haft en permanent hög arbetslöshet. Trots att det varit varje regerings högsta mål att få ner arbetslösheten har den fortsatt att stiga. Det är inte konstigt. Såväl privata företag som verksamheter i den offentliga sektorn strävar efter att effektivisera.- - - inför nästa års val tyder allting på att huvudfrågan blir hur vi ska skapa jobb. Men varför ska vi skapa jobb? Kan det verkligen vara det viktigaste målet?

Varför inte istället fokusera på hur vi kan minska klyftorna, ge sjuka och arbetslösa en bättre tillvaro, minska stressen och skapa ett samhälle i ekologiskt balans? Det är hög tid att börja titta på alternativ till den misslyckade arbetslinjen.
Ett sådant alternativ är medborgarlön, även kallat basinkomst.- - - Medborgarlön istället för meningslösa jobb.  Slut citat.

Ja, frågan är varför inget av detta förs i den politiska debatten idag?
Jag har inget svar och ingen idé om varför då jag är helt oförstående till dagens allianssamhälles ideologi och dess effekter upplever alla som inte har en anställning: förödmjukande, hånfull och skambeläggande.