Google

Translate blog

torsdag 27 juni 2013

Alliansens arbetsmarknadspolitik ska vara kostsam för den som inget arbete har, då är den - enligt teorin - lyckad. Men varför kallas arbetssökande arbetslösa?Citat: ”Teoretiska modeller identifierar löneanpassning som en viktig mekanism för att påverka sysselsättningen”, heter det i en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

IFAU finner i den empiriska studien att reformerna har lett till en dämpad löneutveckling. ---I klartext: när arbetslöshet leder till en större inkomstminskning eller en mindre del av lönen går i skatt minskar arbetstagarnas löneanspråk.

IFAU:s slutsats är att reformerna troligen leder till lägre arbetslöshet. Slut citat.

Men läs noga - det handlar om teori och sifferlek plus antaganden.

Citat: Regeringens arbetsmarknadsreformer, som jobbskatteavdraget och minskad a-kassa, har lett till att löneökningarna minskat. Det framgår av en rapport från IFAU. Slut citat.

Lägre löner och mindre skatt - priset betalas av de arbetssökande och de utförsäkrade!
Alliansens politik är experimentell ondska utefter ekonomisk teori rakt igenom. Arbetslösheten är likväl rekordstor.  Så ta rapporten för vad den är - en sifferlek för att bekräfta alliansens politik som lyckad.

Rapporten, vilken kan läsas här, består av skattningar och teori, inget man kan ta på med andra ord.


Uppskattningar av teoretiskt material är rapporten, något annat kan den inte heller vara, då man inte kan göra jämförande med något.

Det finns inget empiriskt som en jämförelse med lönenivåerna om jobbskatteavdragen inte funnits.

Det är enbart skattningar att jämföra med något som inte kan jämföras med är enbart teoretisk uppskattning utefter en teoretisk modell. Att påstå att människor snabbare får arbete med mindre ersättning av a-kassa är också det en uppskattning i en teori.

Sanningen är att arbetslösheten är högre idag än innan dessa sänkningar av ersättningar och ännu värre, långtidsarbetslösheten i form av placeringar i fas 3 ökar hela tiden!
Att då påstå att ersättningsstorleken av ersättningar till arbetslösa minskar arbetslösheten är enbart en stor propaganda vilken försöks bekräftas teoretiskt med skattningar av siffermaterial av föga värde i en teoretisk modell.

Syfte som sagt att bekräfta och sprida att alliansens lek med en teoretisk tankemodell i arbetsmarknadspolitik ska ses som bra av de röstberättigade vid valet 2014.


En undran jag haft länge är varför det negativt laddade ordet arbetslös används om en arbetssökande. Många arbetssökande är ju inte arbetslösa utan i åtgärd i exempelvis fas 3 och där arbetas det oftast.