Google

Translate blog

lördag 29 juni 2013

En som arbetar utefter en dold agenda och en som nu ärligt påtalar vad den faktiskt innebär inom sjukförsäkringssystemet. Den nuvarande socialförsäkringsministern Ulf Kristersson är den dolde och den tidigare socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson är den ärliga.Att ta från de som redan har det svårt, de arbetslösa  och att utförsäkra från sjukförsäkringen - allt i syfte att få pengar till jobbskatteavdrag - är inte politik utan ett sätt att omfördela pengar på ett grymt sätt. Syftet, att i förlängningen få en låglöneklass och ett återupprättat klassamhälle.

Men det ironiska är att en politik där man tar från en grupp i samhället och ger till en annan är ett regeringssätt som vem som helst skulle klara av.
Citat: Hoten om utförsäkring har visat sig göra människor sjukare, inte friskare. Läkare vittnar nu om försäkringskasse­utlöst depression.- - - I går berättade en stolt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att de utlovade förbättringarna av den hårt kritiserade sjukförsäkringen kommer att bli små.- - - Den tidigare socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson förklarade i ett sällsynt ärligt ögonblick att ”de nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.” Slut citat.


Frågan är hur länge Svenska folket vill ha denna hemska regim som enbart kommer med sina många jobbskatteavdrag/mutor - som finansieras genom att de sämst ställda och sjuka får betala för detta.

Allt omfördelande, alla jobbskatteavdrag är en början på skapandet av lägre löner och en låglöneklass i Sverige.

Självklart kommer inte en regim som denna allians att bestå länge till. Men de har redan gjort vad de tänkte göra och att förändra det svenska samhället igen till ett samhälle för alla innebär skattehöjningar och det är omöjligt att göra detta idag. Skapandet av det nya Sverige,  ett  nytt klassamhälle igen finns åter om vi ser till  skatteskalor. De utan arbete ex skattar betydligt mer per intjänad krona än den med arbete.

Även a-kassa är en inkomst. En inkomst av arbete i  fas 3 eller som alliansen föraktfullt säger, bidrag,  till arbetssökande när en  misslyckad arbetsmarknadspolitik och dess lakejer, arbetsförmedlingens kontaktlöshet på arbetsmarknaden inte fungerat i att en arbetssökande fått ett nytt arbete..

Ersättningen vid arbetslöshet bör ses som ersättning för sveda och värk vilken kontrolleras av arbetsförmedlingen för ev. rätt till densamma innan den arbetssökande ev får densamma för att förödmjukas genom dess usla nivå.

Det behövs varken utbildning eller tankeverksamhet att regera efter sådan idéer. Det är bara att omfördela pengar.

Socialdemokraterna regerade förr efter mottot att alla skulle få en bra levnadsstandard, skatt efter inkomst oberoende av vad den kom ifrån, sjukförsäkring, pension eller lön.
Att bygga upp ett välfärdssamhälle för alla var en utmaning och svårt men det gick. Ddet var många utredningar innan beslut togs då man inte ville att ett beslut skulle påverka de sämst ställda negativt ekonomiskt.

Idag tas beslut efter en så kallad arbetslinjeidé vilken kommer ur ekonomisk teori där välfärd för alla ses som enbart ett begrepp att svänga sig med för att inte skrämma väljarna som vill ha vård, skola och omsorg för alla utan försämringar, Alliansen gör dock efter hand dessa områden till privat företagande där vinster från skattebetalarna ges till aktieägare. i dessa privata företag. Den offentliga sektorn har blivit en företagsidé. 

Man låtsas att vi ännu har ett samhälle för alla.


Beslut tas i riksdagen som följs när de inte motsäger den ekonomiska teori de valt. Fas 3 stopp var något som inte kunde realiseras efter denna teori utan istället blev en företagsidé för anordnare av fas 3 platser. Nya företag slogs upp som lever på fas 3:are och dess sysselsättning eller ibland ordinarie arbetsuppgifter på ett företag.