Google

Translate blog

tisdag 2 juli 2013

Inkomsten minskar för de sämst ställda år för år med alliansens politik. Den usla allianspolitiken fortsätter oförhindrat!Alliansens segregationspolitik drabbar inte bara arbetslösa och sjuka, i deras fall är det katastrof och därför döljs siffror och sanningen om hur dessa drabbats efter 2006 och alliansens uselhet i människosyn, vilken ligger till grund bakom jobbskatteavdrag och sänkningar av a-kassa, utförsäkringar av sjuka mm.

Nej, även de som alliansen ser som delaktiga i sin s.k. arbetslinje då det gäller att gynnas på bekostnad av de utan arbete, de arbetssökande, och utkastade ur sjukförsäkringen och kroniskt sjuka, drabbas av alliansens misslyckade politik.

Om den nu kan ses som misslyckad av alliansen. Kanske det är en medveten politik för att segregera Svenska folket och den vägen få en billig arbetskraft så de mest rika får en än bättre levnadsstandard på bekostnad av de andra.

Ett vi och dom Sverige skapat utifrån ekonomisk teori sedd som spännande att förverkliga av Borg och resten av egoisterna i vår regim!

Citat: Sedan 2006 har den ­tiondel av svenskarna som har lägst disponibel årsinkomst fått se den minska från 82 100 kronor till 78 600 kronor. Slut citat.

Detta citat visar hur experimentet drabbat de sämst avlönade i riktiga arbeten på arbetsmarknaden. Övriga nämnda ovan utan arbeten på reguljära arbetsmarknaden räknas överhuvudtaget inte i statistik eller politik idag.

Men nog borde mer skrivas i media och visas upp i tv om det Nya Sverige vilket med eller utan alliansvännerna knappast kan återgå till ett Sverige för alla igen.
Det har gått för långt och att försöka höja skatter för att få en möjlighet till ett rättvisare Sverige igen är inte möjligt, även realisationen av statliga bolag har tagit på resurserna av statens inkomster.

Säkert är detta en medveten politik för att omöjliggöra en återgång till en mänsklig ekonomisk standard för arbetslösa eller en sjukersättning för de som inte blev friska efter hot om utförsäkring.