Google

Translate blog

torsdag 4 juli 2013

Borg anser löner och ersättningar är för höga, likväl sänker denne konstige typ skatterna för de med arbete - utan att tänka på att detta enbart under en begränsad tid ev håller nere lönekraven.Men det finns en gräns när skatten inte kan sänkas lägre utan att vi får ett Sverige utan sjukvård för alla, exempelvis.

Citat: Anders Borgs ekonomiska politik – med sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa och skatteavdrag för den som jobbar – leder till sänkta löner.- - - Genom jobbskatteavdraget har friska människor med jobb fått mer pengar i plånboken utan att deras löner höjts. Den försämrade a-kassan gör att det blivit allt mer ansträngande att vara arbetslös. Tillsammans gör det att löntagare är mer benägna att acceptera lägre löner.- - - I vintras befann sig statsminister Fredrik Reinfeldt i glassiga Davos. På World Economic Forum berättade han för världens ledare att han var bekymrad över att en så liten del av den svenska ekonomin består av låglönejobb. Slut citat.

Detta är en del av arbetslinjen eller det jag kallar arbetssökarlinjen. Det som även ingår i den dolda agendan. Men hur man kan veta att löneökningarna skulle blivit högre utan jobbskatteavdragen? Det är en gåta. Det är bara något man teoretiskt tror.

Reinfeldt vill att Sverige ska bli en låglönestat. Tron att det därmed ska skapas fler arbeten är som allt annat en teori vilken ännu inte gett effekt. Varför ett femte jobbskatteavdrag ska införas är av ett enda skäl: att öka klyftan ekonomiskt, mellan de med och de utan arbetsgivare.

För att skapa ett låglöneland behövs annars inte avdraget, när väl jobbskatteavdragens tid är förbi kommer löneökningstakten att öka igen, om den nu har varit dalande de senaste åren, vilket ingen vet då inget finns att jämföras med.
Ingen vet om lönerna hade varit högre utan jobbskatteavdragen. Det enda man vet är att segregationen i samhället varit lägre.

Valet 2014 kommer att ge besked om svenska folket vill ha ett fortsatt segregerat samhälle  där arbetssökande och sjuka och till viss del pensionärer ska fortsatt få det allt sämre ekonomiskt. Jobbskatteavdragen ska  locka till ytterligare en period av alliansens arbetssökarpolitik, där arbetslösheten fortsätter skena.
Plus att fri arbetskraftsinvandring och skygga arbetsgivare tar in slavarbetare (inte att förväxla med slavarna i fas 3) som ska hindra att de som redan är arbetslösa i Sverige får ett arbete.