Google

Translate blog

fredag 5 juli 2013

Påminnelse om verklighetsförfalskning och en avskyvärd människosyn från en s.k. kristdemokrat.Det har kritiserats för ett tag sedan, och kan vara glömt i media nu, Ebba Krass, förlåt Busch heter hon ju, men Krass är hon i människosyn och oförstående av mänskliga villkor i Sverige efter att a-kassan sänkts och ligger på en brytpunkt som inte ändrats sedan 2002. Där denna usla ersättning ligger fast på 65 % av a-kassan för en fas 3are och denna ersättning ska per automatik minska utefter inflation och avgiftshöjningar år för år då inga basbeloppshöjningar gäller här.

De svenskar vilka är arbetslösa eller har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen eller alla de som numera måste söka försörjningsstöd, istället för att leva på sjukersättning eller arbetslöshetsersättning det gick att leva på innan alliansens och kristdemokraternas hårda människosyn, har fått det mycket sämre ekonomiskt mot tidigare.

Dessa ska jämföras med de som fått det bättre genom lönehöjningar och jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdrag fanns inte innan kristdemokraternas och alliansens krassa syn på människovärde fick realiseras, genom att de fick majoritet genom två val.

Att omkonstruera ett samhälle i denna riktning och kalla sig kristen - för det är väl kristdemokraterna på pappret – att de inte är det genom sina gärningar eller sin människosyn är en annan sak är en skam och falskhet.

Men Kristendomens kärleksbudskap och att man i denna religion ska försöka leva efter Bergspredikan är något dagens kristna och många tidigare kristna har förfalskat till en syn av sköt dig själv och underkastelse. Något som inte finns i det kristna budskapet.
Läs följande omogna uttalande som till viss del kanske kan ses som ungdomlig naivitet och omognad.

Citat: Att kalla någon fattig, för att denne är fattig i relation till någon som är rik, är ett hån mot alla de människor som lever i verklig fattigdom eller rent av står utan ett arbete att gå till. Slut citat.

Ebba, hallå!! Det är så det är i Sverige idag! Ca 8 % av befolkningen har inget arbete att gå till, visste du inte det?!

Sätt dig in i hur ditt parti omfördelat samhällets trygghetssystem vid sjukdom genom utförsäkringen och vad fas 3 gjort med människors ekonomi.

Sätt dig in i a-kassans verklighet de senaste åren.

Vi behöver inte se utanför Sverige idag, det du påstår finns HÄR och NU!

I övrigt rekommenderar jag en genomläsning av hennes artikel för den som inte gjort det, då den för ett tag sedan uppmärksammades. Läs hur våra politiker ser på verkligheten och hur lite de vet om den och hur lite de förstår av hur deras politik påverkat människor ekonomiskt och i Ebbas fall, hur lite hon förstår av arbetslöshet här och nu och hur människor har det i Sverige idag.