Google

Translate blog

lördag 6 juli 2013

En löjlig åtgärd av kanske fler kommande, DO flyttar till förorten.Kommer då fler i Tensta eller Rinkeby att få arbete här? Knappast, många av de som arbetar på DO kommer att pendla till nya arbetsplatsen. Om nya anställningar behövs finns inget som säger att Tenstabor ex får dessa.

Flytten är löjlig, säkert skulle Rinkeby eller Tenstabor lika väl - om de fått arbete på denna myndighet - kunnat pendla dit.

Att placera Diskrimineringsombudsmannen här är dock lite av ironi över områdena där de ekonomiskt segregerade finns. De arbetssökande och utförsäkrade finns här i större antal än på många andra platser. Men dessa kan inte anmäla sig som diskriminerade, då denna diskriminering ekonomiskt genom minskade a-kasseersättningar, fas 3 och utförsäkringar vilka är politiska beslut.

Enligt uttalande av berörda ska dock förhoppningen bli att fler av Pizzeriorna eller restaurangerna i området ska få fler kunder. Men att detta ska ge högre status för områdena och märkbart fler arbetstillfällen är knappast något flertalet tror på.
Jag ser det mer som ett hån mot folket där att DO flyttar dit.

Sänd istället regeringskansliet ut till Rinkeby.

Låt alliansen uppleva verkligheten på väg till sin arbetsplats där de beslutar om segregationsåtgärder för arbetslösa och sjuka, bygg nytt kansli och lägg alla departement runt förorterna, då kanske det blir fler arbeten i förorterna. Men mest troligen snabbmatsanställda och lokalvårdare.

Inte tror jag att det blir fler tjänstemän boende i Tensta eller Rinkeby som får arbete på DO eller andra utflyttade statliga verk, om de flyttas runt i Stockholm.