Google

Translate blog

måndag 8 juli 2013

En jobbcoachningsfirmas Blå Elds syn på långtidsarbetslösa i fas 3.Citat: Allt oftare får vi frågan om sysselsättningen leder till jobb från handläggare på AF som tänker föreslå oss för en deltagare.

Blåeld har sedan start haft som grundidé att ge våra deltagare en meningsfull sysselsättning som kan leda till något bättre för de flesta.  Av den anledningen gör vi en kartläggning av våra deltagare för att snabbt reda ut eventuella problem som vi måste ta hänsyn till under deras tid hos oss.

Anställningsbar är ett svårt ord men ändå ett försök att sätta siffror på vår uppfattning om en deltagares möjlighet att kunna få ett arbete och som sedan kan klaras. Vi delar grovt in detta i fyra grupper/nivåer.
  • Den första gruppen är de deltagare där vi ibland ställer oss frågan varför han eller hon inte redan har ett arbete, vilka utgör 1,9 %. Vi brukar sammanfatta detta med att det är personer som vi med glädje skulle rekommendera till ”våra bästa vänner”.
  • Den andra gruppen är deltagare som varit hos oss en tid och där vi bedömer att de nu kan klara ett arbete internt hos oss eller en annan hänsynstagande organisation. De utgör 10,8%.
  • Den tredje gruppen är de vi bedömer kommer att klara ett enklare ”skyddat” arbete där arbetsgivaren har möjlighet att visa tålamod och förståelse för deltagarens begränsningar. De utgör 44,6%.
  • Den fjärde gruppen är de vi inte kan se att de vare sig orkar eller klarar ett arbete.
    Dessa deltagare behöver en målinriktad och sympatisk sysselsättning för att hjälpa dem att över huvud taget orka en hel dag ”på jobbet”. De utgör 42,7%.

Detta är synen på arbetssökande hos anordnare eller coachingfirmor. Åtminstone från Blåelds ledning.
Är detta sant skulle merparten av ovanstående varit förtidspensionerade för länge sedan!


Men då det inte är så är siffrorna bara lögn för att ursäkta att Blåeld inte arbetar aktivt för att hitta arbetsgivare för dessa människor utan istället förvarar likt arbetsförmedlingen gör och kontrollerar att dessa söker jobb med hot om att annars  stoppa a-kassa eller andra ersättningar de får för att vara arbetssökande i ett land där de ingen hjälp fås till ett arbete!

Varför tar ni på Blåeld då emot långtidsarbetslösa när ni anser dem totalt omöjliga att placera i arbete? Svaret är säkert följande. Ni vill tjäna pengar på dem genom förvaring för 5000 kr i månaden - per styck och skattefritt!

Tar ni emot ett 40 tal per gång - vilket inte är ovanligt av fas 3 anordnare eller fas 3 arbetsgivare - blir det en skattefri inkomst med ca 200 000kr i månaden och kan man då bara placera människor i sysslolöshet i en billig lokal med handledare som själva har anställningsstöd, så blir det vinstgivande