Google

Translate blog

tisdag 9 juli 2013

Lyckad sjukförsäkring ses det som, när en lokal försäkringskassa hårddrar reglerna för utförsäkrade. Stefan Käll Folkpartiet visar sin skadeglädjeCitat: Sörmland är ett av de länen med minst andel återvändare till sjukförsäkringen enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Bara 47 procent av dem som 2010 nådde taket har återvänt till sjukförsäkringen. Resten jobbar eller söker jobb i dag.
Det är ett gott resultat och visar att reformen har fungerat bra här i Sörmland.

- - - Oppositionen har gång på gång försökt utmåla den bortre tidsgränsen som en stupstock, något att vara rädd för.  --- Många gick till Arbetsförmedlingen med oro och rädsla. I stället fick de hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar, med anpassad rehabilitering med specialister som sjukgymnaster och psykologer. Och de som på grund av sitt sjukdomstillstånd inte funnit någon aktivitet har behandlats varsamt och efter sina tre månader i arbetslivsintroduktioner återgått till sjukskrivningen.  Att bli omförsäkrad är ingen katastrof. Slut citat.

Nej, kanske inte det - om det inte vore så att många av de som är sjukskrivna inte är med i en a-kassa och därför inte får ett öre under den tid de ska vara utanför sjukskrivningen.

Tre månader utan sjukpenning eller a-kassa är inget någon mår bra av!

Att utförsäkra människor till ekonomisk katastrof är allvarligt. Oberoende av att de kan komma tillbaks till sjukförsäkringen efter tre månader, vilket många i Sverige gör. Kanske i mindre antal i Sörmland, men det beror inte på annat än att  försäkringskassan är  hårdare här.

Människor är inte mindre sjuka för att de bor i Sörmland, fastän denne kuf till folkpartist som skrivet denna - för honom - glädjekalkyl, tror att lösningen är att alla försäkringskassor i Sverige lär av Sörmlands hur man avfolkar sjukförsäkringen och därmed minskar antalet sjukskrivna.
Att utförsäkras till att leva upp sina tillgångar och sedan söka socialbidrag är ingen lyckad lösning. Att regelbundet utförsäkras är inte heller det en lyckad lösning.

Nej, skämmas borde denne skribent, Stefan Käll (FP) riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, vilken skadeglatt beskriver hur bra försäkringskassans lyckats minska sjuktalet i Sörmland!