Google

Translate blog

torsdag 11 juli 2013

Hägglund ser öppettiderna som viktigast på apoteken, inte om de har medicin hemma, det är enligt honom av underordnad betydelse.Därför anser Hägglund avregleringen av apoteken som lyckad.

Men som i allt alliansen gör, med det så kallade (men i handling motsatta) kristna partiet finns en dold agenda. Dold för de som inte sätter sig in i politiken utan är mindre intresserade och därför tror blint på att allt är bra, bara jobbskatteavdragen finns.

Citat: Precis som i Mats Berglunds fall är de flesta som skriver till ministern upprörda och förtvivlade. De beskriver hur de får jaga runt på flera olika apotek för att kunna få tag på läkemedel och att personalen är okunnig. Några berättar hur de varit tvungna att resa i flera mil för att kunna få tag på medicin som innan apoteksreformen fanns tillgänglig på alla apotek. - - - Men trots kritiken tycker socialminister Göran Hägglund att apoteksreformen har varit lyckad. Slut citat.

Men hur många vet att socialminister Hägglund är kristdemokrat eller att denne har ansvaret för reformen? Kanske de som mejlat honom om problemet eller inte ens de.
Samtidigt som denna rapport eller artikel kom i media ökade kristdemokraternas popularitet.

Tidigare var kristdemokraterna under 4 % spärren, nu blev det plötsligt en statistiskt säkerställd höjning.

Kanske ovanstående ses som ett kristet agerande av de som tolkat det kristna budskapet - likt partiet - som att det handlar om att segregera svenska folket i de med och de utan arbete och de sjuka kontra de friska ekonomiskt. I denna tanke kanske även tillgängligheten av medicin finns. De med eller utan bil, de med bil kan köra runt bland apoteken och leta efter sin medicin medan de utan snällt får vänta på sin på det lokala apoteket, om det inte finns bra kollektiva transportmedel.

Även detta segregerar de utan bra ekonomi arbetssökande och sjuka mot de med jobbskatteavdrag och jobb.

Kanske denna borgerliga och i vissa fall synonyma politik i kristen anda ska ses som kristendom i högertappning. Förtyckarkristendom har funnits i alla tider. Men det är inte den riktiga kristendomen. I denna var det de svaga som sågs som viktigast av Jesus och det var genom detta han fick kritik.

Men synsättet  underkastelse och att de med makt skulle bestämma över de utan makt tog över det äkta kristna budskapet. Århundradens religionskrig och förtryckarregimer plågade folket i kristendomens namn och idag förtrycker alliansen i Sverige de arbetslösa och sjuka (genom utförsäkring) ekonomiskt vilket kan ursäktas då det är sekularisering partier i denna allians.

Men skam är det att det fortfarande i förtryckarregimer ska finns ett parti som genom sitt namn kallar sig kristna och därmed ger sken av ett falskt kristet budskap och därmed än mer sekularisering Sverige genom att få människor att tro att kristendomen hör hemma i förtryck av ekonomiskt svaga och sjuka!