Google

Translate blog

söndag 4 augusti 2013

Den löjliga propagandan mot en bidragslinje som enbart finns i fantasin hos Alliansen. Arbetslinjen betyder arbetssökarlinjen. Bidragslinjen betyder vadå????Citat: Reinfeldt satsar allt fram till valet för att vinna majoritet för arbetslinjen mot bidragslinjen. Det är dags att svenska väljare får reda på vad Reinfeldt menar med bidragslinjen.

- - - Svenska folket vet inte att exempelvis jobbskatteavdraget har betalats av löntagarna och det är de sjuka, arbetslösa och pensionärerna som fått lägre ersättning för att finansiera jobbskatteavdraget.

-- - Det är århundradets bluff när Borg och Reinfeldt hela tiden pratar om höjda skatter när Socialdemokraterna vill höja ersättningarna i A-kassan och sjukförsäkringen.
Att Socialdemokraterna vill höja ersättningarna är helt rätt. Det gör man för att i första hand få ett rättvisare Sverige.

- - - Reinfeldt bluffar stort när han pratar om att hans arbetslinje ska ge fler arbeten, trots alla skattesänkningar har det inte skapats nämnvärt fler nya arbeten.

- - - Reinfeldt pratar om att Socialdemokraterna står för en bidragslinje, men är väldigt tyst om att hans egen ”arbetslinje” är rena bidragsmaskinen till det svenska kapitalet som fått bidrag på 40 miljarder om året. Det är svenska folkets pengar Reinfeldt använder till att göda företagen med, pengar som hade gjort större nytta inom sjukvård och skola och dessutom skapat nya riktiga arbeten med ordentliga löner.
Det är dags att de svenska väljarna får reda på sanningen och att svenska journalister synar århundradets bluff. Slut citat.

Det blev mycket av citat men jag anser det som står här är oerhört viktigt att förstå och ta till sig. Det är sanningen och inte det Reinfeldt och alliansen säger vilket är, siffertricksande statistikförfalskning och rena lögner med syfte att omforma Sverige till ett konservativt samhälle likt USA.

Ett samhälle där de svaga ska förbli svaga ekonomiskt. Där sjuka och arbetssökande ska ges så låg ekonomisk standard som möjligt och påstå att de då får arbete genom att ta tag i sina liv.

Bluff och båg då resultatet blir det motsatta, ju sämre ersättningar desto fler som inte längre bryr sig. Det finns ett ord för detta, apati.
Vi ser det i fas 3 där många får arbeta gratis och får en låg ekonomisk ersättning ibland enbart försörjningsbidrag, om de först levt upp sitt ev. kapital, sålt ev. bil och villa och är renskrapade ekonomiskt.

Vi ser det då genom att dessa då gett upp och vill vara ifred på sin placering i fas 3säger sig trivas i sin placering därför att de ser den som en social miljö där de kan umgås.  De söker helst inte arbete längre, de bara finns och ju mer de får vara ifred i skiten desto mer trivs de.

Dock ska nu reglerna skärpas, den 1 september kommer första steget i än mer kontroll av dessa fas 3are m.fl. De ska inte lämnas i fred och trivas på sin plats nu ska de visa att de agerar som arbetssökande, annars kommer de att straffas med indragning av ersättning, försörjningsbidrag eller a-kassa!

Varje månad ska en rapport visa hur de sökt arbete och hur många de sökt, längre fram - när resurserna finns på kontrollorganisationerna, arbetsförmedlingen och a-kassorna – ska tätare kontroller göras.

Alliansen har börjat reagera på att majoriteten säger sig trivas i fas 3 och då måste skärpning ske!

Men vad de inte förstår är att trivseln är av samma slag som när livstidsfånge i ett fängelse anser när denne accepterat att aldrig få det bättre, en acceptans av läget och hopp om att lämnas ifred.