Google

Translate blog

måndag 5 augusti 2013

Arbetsförmedlingen är ett kontrollorgan av arbetssökande, inte en arbetsförmedling, vilket kan utläsas nedan. Alla företagare har inte förstått detta, som vi kan se nedan.Arbetsförmedlingen gör enbart följande när det gäller förmedling av arbeten idag. Uppdaterar platsjournalen, ger ibland anvisningar på vilka arbeten en arbetssökande ska söka, förmedlar bidrag till arbetsgivare som söker detta när de ska anställa eller erbjuder en arbetsgivare detta när en arbetssökande ev. har hittat en arbetsplats.
Det enda slag av arbetsplatser arbetsförmedlingen söker aktivt är fas 3 platser.
Praktikplatser etc. har de överlåtit åt jobbcoachfirmor till en hög kostnad för staten eller skattebetalarna.

Allt görs på order av arbetsmarknadsministern och staten.
I övrigt går resurserna mer och mer till kontroll av arbetssökande och deras rätt till ersättning under sitt arbetssökande. En åtgärd som den 1 september ska skärpas och längre fram ytterligare skärpas. Administration av de arbetslösas rätt till ersättning läggs arbetsförmedlingens resurser till mer o mer.

Citat: Dessvärre är vår erfarenhet av att samarbeta med Arbetsförmedlingen inte god. Trots att de känner till att vi har ett stort arbetskraftsbehov tar de sällan kontakt med oss för att presentera arbetssökande. Överlag uppvisar de en trött attityd och en ovilja att betrakta oss företagare som sina kunder. När vi tar kontakt med dem är de långsamma med att återkoppla. Och deras handläggningstider är obegripligt långa. Till exempel tar det Arbetsförmedlingen en vecka att godkänna en vanlig praktik. Beslut om stöd för nystartsjobb ska fattas inom fem dagar men kan i praktiken dröja i fem veckor – ett allvarligt problem eftersom stöd inte betalas ut för arbete påbörjat innan Arbetsförmedlingen fattat sitt beslut.

--- Att en genomsnittlig handläggare på Arbetsförmedlingen förmedlar färre än ett jobb per månad förvånar alltså inte oss ett dugg. Istället för att ta tag i problemen lägger regeringen skulden för arbetslösheten på företagen. Det märks att statsministern själv aldrig jobbat som företagare. Slut citat.
Ja, om inte detta säger än mer om hur arbetsförmedlingen arbetar vet jag inte vad som mer behövs för att visa hur dålig arbetsmarknadspolitik alliansen konstruerats.
Däremot är jag övertygad om att ingen går arbetslös om denne får erbjudande om ett arbete. Arbetssökande är otrygghet och idag får en arbetssökande även en usel ersättning.

Därför är följande osann propaganda.
 Citat: Problemet är förstås att det fortfarande lönar sig alldeles för dåligt att gå från sysslolöshet till arbete, trots jobbskatteavdragen. Det har hänt oss flera gånger under de senaste åren att arbetssökande tackar nej till en anställning med låg ingångslön därför att de bara tjänar ett par tusen kronor extra i månaden på att jobba. Slut citat.

Ingen säger nej som arbetssökande om denne får flera tusen mer i månaden att leva och konsumera av. De enda som ev. säger nej är unga som bor hemma och inte behöver dessa extra pengar utan hellre sitter o spelar datorspel. Ev. fruar till högavlönande män vilka inte behöver mer än några små summor i månaden i inkomst och ser fas 3 som en möjlighet att komma ut och träffa folk och prata av sig lite.

I övrigt tar alla arbetssökande vilka arbeten som helst om de bara klarar av dem och får en möjlighet!


Sanningen är att arbetsgivare gallrar ut långtidsarbetslösa och arbetsförmedlingen av idag förmedlar inte kontakter utan kontrollerar arbetssökande i första hand.