Google

Translate blog

söndag 11 augusti 2013

EU tvingar fram lag som gör att skattefifflare får en gräddfil vilken ännu inte andra slags brottslingar har möjlighet till.Skattebrottslingar får en gräddfil. Samma sak gäller inte andra brottslingar.  De får ännu dubbelstraffas i EU:s snåriga lagstiftning, vilken man kan misstänka konstrueras efter lobbyisters lyckade resonemang och påtryckningar. Lobbyister vilka betalas av de med kapital och makt.

Därför godkänns att brottslingar - med undantag av ekobrottslingar eller skattebrottslingar - kan bestraffas med både böter eller ersättningskrav och fängelse. De ekonomiskt starka kan betala för lobbyism, vilket inte rånare, rattfyllerister eller våldtäktsmän kan.

Citat: I juni slog HD fast att en person som redan har fått betala skattetillägg inte får åtalas för skattebrott. Att ett och samma brott prövas i två olika förfaranden, så kallad dubbelbestraffning, är nämligen förbjudet enligt både Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.
- - - I dag bestämde HD att förbudet mot dubbelbestraffning även ska gälla retroaktivt, från och med februari 2009. Slut citat.

Så skattefusk är nu något som kan ge böter men aldrig fängelse. Det ger skattebrottslingar möjlighet att chansa, går det inte så betala en avgift men riskera aldrig fängelse. Det handlar bara om att ha kapital liggande för eventuella böter om skattemyndigheten kommer på fusket.

Men kör du drogpåverkad då kan du dömas till böter och även fängelse. Dubbelbestraffning.

Förstör du andras tillgångar får du betala men kan även dömas till fängelse. Dubbelbestraffning.

Våldtar du någon. Betala skadestånd och även här kan du utöver det hamna i fängelse. Dubbelbestraffning.

Vi kan ta hur många exempel som helst men enbart skattebrottslingar ska få en gräddfil. Ingen dubbelbestraffning här inte, kan man betala händer inte mer!
Lobbyism är säkert anledningen till denna lagstiftning och säkert kommer denna från pengastarka män o kvinnor - de med makt och kontakter.

Så formas det nya Europa eller det har alltid varit ett Europa för de med makt och pengar i första hand, vilka ser till att de ska särbehandlas genom att de även är de som styr över lagen och vilka lagen ska befria och vilka lagen ska döma.