Google

Translate blog

tisdag 13 augusti 2013

FAS 3 are är ensamma och en förändring av deras villkor kan enbart komma genom samarbete mellan deltagarna - vilket inte sker då de gjorts till lydiga arbetssökande som inte ställer några krav - av kontrollorganet arbetsförmedlingen.”Gör som du blir tillsagd annars drar vi in din arbetslöshetsersättning” hotet ställs ofta till arbetssökande av arbetsförmedlare, för att kuva och få arbetssökande till lydiga arbetssökande.

Att kräva förändring, arbete, högre ersättning mm är dömt att misslyckas, ingen kommer till hjälp utanför  fas 3-arnas egna led.

Detta är något de själva inte kan förstå utan de hoppas på arbetsförmedlares och statens hjälp till arbete och bättre ersättning.

Citat: För inga andra grupper som till exempel fackförbund har tydligt markerat avstånd mot det slavlika fas 3-systemet. Fackförbund säger ännu otroligt nog 2013 okej till oavlönad arbetskraft på många arbetsplatser.
- - - Varför organiserar sig inte fas 3? Varför strejkar inte fas 3? Till exempel busschaufförerna har ju gått ut i strejk för bättre villkor. De skulle­ nog inte arbeta för en lön på 65 procent av a-kasse­taket tills de blir pensionerade. Utan pensionsgrundande lön, utan rätt till riktig semester, utan meningsfulla arbetsuppgifter eller arbeta med ordinarie arbetsuppgifter utan att få avtalsenlig lön. Och sist men inte minst: att deras arbetsgivare belönas med kontanter för utfört jobb. Hur många yrkeskategorier skulle acceptera­ detta?
- - - Fas 3 får acceptera detta­ för de är rädda och fattiggjorda. Deras kritik tystnar i rädsla för avstängning och fattigdom eftersom de inte får "störa verksamheten­”. Slut citat.

Ovanstående är från en mycket bra insändare som sätter sanningen i fokus och visar på denna .

Tyvärr är det inte överdrivet beskrivit utan enbart en konkret beskrivning av en grupp människors tillvaro vilka  bestraffas  för sitt arbetssökande och statens och arbetsförmedlingens misslyckande.

Detta kallas syndabockar i facklitteraturen. Dessa har alltid funnits i någon form i alla samhällen och i vår tid är det de arbetssökande, om dessa inte själva hittar ett arbete inom kort efter det att de börjat söka sitt första jobb eller av rationalitetsskäl tvingats söka nytt arbete och inte lyckats.

Vi har även de utförsäkrade från sjukpenningen.  De som anses varit sjuka för länge i tid. Utförsäkringen är en av de konstigaste reformer i vår tid, här kan läkares bedömningar av en sjuks arbetsförmåga övertas av lekmän på försäkringskassan eller deras förtroendeläkare, vilka teoretiskt bedömer en sjuks arbetsförmåga utefter regler skapade av teoretiker för statens räkning och utan att ha träffat den sjuke!