Google

Translate blog

söndag 1 september 2013

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson hotar fackföreningsrörelsen om att staten kan förändra den fria avtalsrätten på arbetsmarknaden. Första steget är tjänstepensionens regler, vad blir nästa?Citat: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ifrågasätter tjänstepensionssystemet som fack och arbetsgivare styr genom avtal.
- -- Men Ulf Kristersson påpekar att politikerna sitter på ett verktyg: skattelagstiftningen. Den kan ändras så att det inte går att lyfta tjänstepensionen vid 55, utan först vid en högre ålder. Slut citat.

Den fria avtalsrätten mellan fackförbund och arbetsgivareparter hotar nu Ulf Kristersson att lägga sig i, statens regler i första hand menar han, sedan om det finns utrymme den fria förhandlingsrätten och dess avtal. Avtal staten ska kunna riva upp om dessa inte passar in i alliansens så kallade arbetslinje.

Vad ”arbetslinjen” betyder ska tolkas efter vad alliansen vill och tycker. Vad allmänheten ska lägga in i ”arbetslinjen” är enbart ett mantra, där motsatsen mellan bidrag till arbetssökande i form av a-kassa och bidrag till arbetande genom jobbskatteavdrag ska vara skiljelinjen.

Jag anser dock att den ska betyda enbart en ökning av arbetssökande med alla medel, som utförsäkring av sjuka m.m.

Bidrag i form av stöd till företagande ska dock inte blandas in som negativt i ”arbetslinjen” anser de.

Vad tycker då fackföreningsrörelsen om klåfingrigheten hos Ulf Kristersson?
Avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger så här:
De flesta tjänstepensioner är dock en del av ett kollektivavtal och det kan inte regering och riksdag påverka. Men Kristersson påpekar att politikerna kan förändra skattelagstiftningen så att det inte går att ta ut sin tjänstepension förrän en bit över 60. Detta "hot" gillar inte Torbjörn Johansson. Slut citat.
Helt förståeligt. Ulf Kristersson hotar den fria avtalsrätten och hotar i förlängningen att lagstifta mot att facken sluter avtal som inte ligger i linje med moderaternas tolkning av deras så kallade arbetslinje.
Vad det innebär kan vem som helst förstå.
Stopp av inkomstförstärkning i a-kassan om det innebär högre ersättning än den staten bestämt i bestraffningssyfte av arbetssökande som inte fått arbete i tid!