Google

Translate blog

onsdag 16 oktober 2013

Har alliansen bestämt omänsklig behandling av arbetssökande ska arbetsförmedlarna vara omänskliga, ryter Expressen. Anarki skriker tidningen, men anarki är vad regeringen visar.Någon ursäkt för att inte komma på ett bestämt möte eller mänsklig glömska ska inte finnas, enligt alliansens tidigare arbetsmarknadspolitik, och Expressen säger detsamma.
Arbetssökande är enligt Expressen personer som ska sättas på plats och ett misstag ska resultera i att uteslutas från ersättning under sin arbetssökartid.

Ja, de går så långt att de kallar arbetsförmedlares mänsklighet och empati för anarkism och olydnad. Man får tankar till SS och Tyskland under Hitlers tid där lydnad var viktigare än medmänsklighet.

Nu efteråt är de som inte löd Hitlertysklands omänsklighet mot judar m.fl. hjältar. Kanske vi i framtiden kan se vissa arbetsförmedlare som hjältar då de utövade civil olydnad för att inte krossa människor, vilket staten önskat och Expressen ansett. 

Expressen hade kanske passat in i en hård diktaturs agenda och lytt blint.

Citat: En anarkistisk arbetsförmedling --- Det är dags att visa respekt för riksdagen. Slut citat.

Jaså, Expressen hallå; visades beslutet i riksdagen att stoppa anvisningarna till fas 3 respekt?!

Nej, respekt ska visas människovärdet även om det innebär civil olydnad.
Beslut där glömska eller slarv ska resultera i att en person ska lämnas vind för våg i tuffa socialhandläggares nåd eller onåd och riskera att hamna som uteliggare, eller knäckas och ta sitt liv, ska motarbetas!

Att sedan som Expressen ursäkta tuffheten med att fler då får jobb är en skönmålning av verkligheten. Vi har hög arbetslöshet, få arbeten och många av dessa arbeten stämmer inte med de arbetssökandes meriter.

Här ligger problemet inte i om någon arbetssökande missar ett möte med arbetsförmedlingen och då slussas ut i anarki - alltså ingen ekonomi alls att leva av.
Däremot ett tips till arbetsförmedlingen, varför inte som många tandläkare idag gör, sänd ett påminnelse-sms dagen innan till den ni bokat möte med.

Däremot borde arbetsförmedlingen ha bättre koll på sina medel och staten inte betala ut medel hur som helst.

Citat: Arbetsförmedlingen slussar ut 1 500 arbetslösa för att utföra sysslor åt Skogsstyrelsen – men betalar allt själva.
På drygt ett halvår har bara lokaler och verktyg kostat över 40 miljoner.
– Det här är ineffektiv arbetsmarknadspolitik, säger LO-ombudsmannen Oscar Ernerot. Slut citat.

Rena slöseriet och vansinne!

Normalt får seriösa arbetsgivare betala avtalsenliga löner och hålla arbetstagarna med skyddsutrustning för att inte säga verktyg.

Men detta visar en ytterlighet till i alliansens ”arbetslinje” och vansinnesyttringar som kommer att slå tillbaks med ett där ordet anarki verkligen råder på arbetsmarknaden mer o mer.

Till slut ytterligare ett anarkiskt uttryck av en regims dårskap.

Citat: ”Som biståndsminister är jag tydlig med att biståndet ska gå till människor som lever i fattigdom, och till att förbättra fattiga människors möjligheter.”
Det skrev dåvarande bistånds­minister Gunilla Carlsson (M) på DN debatt så sent som i juni i år.
I går avslöjade Ekot att hon under flera år låtit svenska biståndsmedel finansiera sin egen lön och även ­lönen till hennes statssekreterare. Slut citat.


Lögnens regim och dess lakejer visar sina fula trynen snart dagligen.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons syn på arbete är alliansens fas 3 eller betalt arbete vilka likställs som arbete och sysselsättning i arbetslinjens mantra. Slavägarementaliteten frodas i Sverige.Lägg märke till att i ”arbetslinjens” namn enligt nya arbetsmarknadsministern är målet att alla ska ha ett arbete att gå till men om det ska vara avlönat eller ett fas 3 arbete ses som likvärdigt. Det behöver med andra ord inte var ett avlönat arbete.

Citat: Sverige ska vara ett land där alla som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Slut citat.

I detta ingår arbeten med bidragslön, arbete med avtalsenlig lön och gratisarbetande som praktikanter och fas 3 sysselsatta.
Citat: För att nå dit krävs det att vi fortsätter att vårda och utveckla arbetslinjen.
--- Varje nytt jobb är betydelsefullt och behövs. Slut citat.

I ovanstående resonemang ingår alla de anordnare för fas 3:are vilkas jobb skapats under ”arbetslinjens” mantra och som många anordnare lever gott av.

Genom att ta emot långtidsarbetssökande och få 5000 kr skattefritt i månaden för var och en har många fått en bra inkomst, i en del fall bara genom att förvara de långtidsarbetslösa i fas 3 som det kallas, i andra fall även satt dessa människor i arbete och tjänat än mer på dem.

här har alliansen lyckats skapa nya jobbtillfällen och födkrokar. De såkallade fas 3arna däremot har för sitt deltagande i att ge dessa anordnare en inkomst enbart en låg a-kassa som legat still sedan 2002 och som även för fas 3are sänkts till 65% av ersättningen i den a-kassa de har rätt till!

Vissa deltagare har socialbidrag istället. Fastän de deltar i sysselsättning eller regelrätta arbeten hos dessa anordnare (arbetsgivare) utgår inga jobbskatteavdrag för deltagaren.

Citat: Vi ska ha en arbetsmarknad som växer och där jobben blir fler. Det är endast med en politik för fler jobb som vi skapar förutsättningar för att alla människor ska komma till sin rätt. Slut citat.

Nya jobb här menas även fler anordnare till långtidsarbetslösa i fas 3.
Detta ger förutsättningar för att rätt människor hamnar där de hör hemma. Långtidsarbetslösa i fas 3 där de enligt alliansen hör hemma.

Och rätt anordnare (arbetsgivare) som utan förbarmande och gnäll kan använda fas 3arna till en god och lönsam inkomstkälla, då har även den människotyp som tidigare i historien hette slavägare hamnat på sin rätta plats i samhället.

Detta är kontentan av den nya arbetsmarknadsministerns syn på framtiden!Mindre till tågunderhåll, istället lånas pengar för jobbskatteavdrag…Citat: Tänker Catharina Elmsäter-Svärd fullfölja planerna eller är hon beredd att satsa mer pengar, egentligen finns svaret redan nu i den budgetproposition Anders Borg lade fram idag, där det finns mindre pengar anslagna till drift och underhåll än vad som används nu, säger Pia Nilsson.
Det kanske inte finns några pengar?
- Det finns pengar att sänka skatten med 15 miljarder, då tycker jag att 400 miljoner kronor till järnvägsunderhåll är småsmulor i sammanhanget. Slut citat.

Problemen med tågunderhållet och tågförseningar som följd samtidigt som passagerarantalet har ökat får inte alliansen att öka anslagen, istället ser de det som lämpligt att efter förra budgetens tillfälliga ökning minska anslaget igen, fastän problemen inte är lösta.

Självklart reagerar människor på detta usla ställningstagande. Anledningen är garanterat att pengar behövs för jobbskatteavdrag nummer fem. Pengar som inte finns, utan man får låna till och att då låna till järnvägsunderhållet än mer blir för dyrt.

Jobbskatteavdraget segregerar ett snäpp mer arbetssökande och sjuka i förhållande till de med arbete ekonomiskt ännu mer, och det är den viktigaste åtgärden i alliansens politik.

Att arbetsgivare inte med denna åtgärd får mer behov av arbetstagare för att dessa får lägre skatt betyder intet. Segregationen måste göras då risken är att alliansen åker ur regeringsställningen efter 2014 och då inte har mer än denna chans att segregera arbetssökande och sjuka än mer på några år. Stolt kan de se tillbaks på en lyckad förändring av synen på människovärdet och en segregerad befolkning i ”vi och dom”. De rödgröna har de även lyckats få att acceptera jobbskatteavdragen.
Nog blir det en nöjd allians som lägger fram sin - kanske sista - utanförskapande budget innan de garanterat kommer tillbaks 2018 med Sverigedemokraternas hjälp.

Men nu var det järnvägsunderhållet som skulle nämnas. Vad säger då infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Citat: Catharina Elmsäter-Svärd tillbakavisar kritiken, och framhåller att det kommer att ta flera år att åtgärda bristerna i det svenska järnvägsnätet.
Men är det fel att uppfatta 7,7 som blir 6,7 som en minskning?
– Nej absolut inte, men det är inte det som är intressant. Slut citat.

Svaret kan ses som: Goddag yxskaft då det inte säger något vettigt utan enbart förvånar i sitt osammanhang av ordval.