Google

Translate blog

onsdag 23 oktober 2013

Alliansens ”jobblinje” prioriterar lättast sjuka i vården, då dessa snabbast kan arbeta igen.Citat: Det är de med livshotande tillstånd, de med svåra kroniska sjukdomar som borde gå först i vården.

Men regeringen prioriterar inte hjärtsvikt och cancer.

I stället har socialminister Göran Hägglund valt att satsa pengarna på det som går fort. 

Sjukhusen får extra pengar om de opererar hundra höftleder eller bokar in alla med dålig hörsel inom tre månader. Det är i och för sig behjärtansvärt, men inte om det drabbar dem som har det svårast. Slut citat.

De svårast sjuka får vänta och kan även få vänta så länge att de utförsäkras från sjukförsäkringen - om de överlever så länge - utan den vård de behövt men vägrats då de inte sågs som snarast arbetsdugliga.

Detta kalla människosynsätt är en av delarna i” arbetslinjen” och vilken även ett ”kristet” parti med en socialminister som Göran Hägglund prioriterar men försöker dölja, nu när valåret kommer.

Vill vi behandlas som varor med bästföredatum när vi själva blir allvarligt sjuka? Är svaret ja, rösta på alliansen 2014.

Om inte så kasta ut dem för evigt, de är inte regeringsdugliga då det gäller människors lika värde, de ser enbart till arbetskapacitet!