Google

Translate blog

onsdag 27 november 2013

Har äntligen pensionärerna vaknat i Sverige? De förstår kanske nu att de behandlas nästan lika illa som sjuka och arbetssökande idag.Arbetssökande och sjuka röstar knappast på alliansens politik då de för länge sedan förstått att denna segregerar dem ekonomiskt.

Men även pensionärer segregeras ekonomiskt sedan alliansen kom till makten. Men inte till så stor del som utförsäkrade som tvingas till socialhjälp.

Arbetssökande som tvingas arbeta gratis i fas 3 med en ersättning i bästa fall på samma ersättningsnivå av a-kassan som år 2002 minus 15 % med årlig försämring av denna ersättning genom inflationen. Många tvingas leva upp sina ev. sparade medel och tillgångar för att sedan leva av försörjningsstöd, vilket är vanligt när fas 3 randats.
Här har pensionärer lite fördel då de har något som kallas basbeloppshöjningar på sin pension.

Men annars är det stor likhet med ovanstående ekonomiskt segregerade, då det idag inte längre betalas skatt som förr efter pensionsinkomst, a-kassa eller sjukpenning, utan efter en högre skattesats - fast de har en betydligt sämre inkomst per månad - på grund av att de inte kan eller får arbeta med lön eller är pensionärer.

Detta genom de lustiga jobbskatteavdragens införande - med målet att sänka skatter för vissa till vilket pris som helst för andra.

Så har alltid moderaterna agerat, som ett skattesänkarparti. Men skillnaden idag är att övriga lakejpartier stöttat detta och att skattesänkning inte gäller alla eller bara företag som tidigare ideal för moderaterna, utan det i detta finns segregationstänkande av pensionärer, sjuka och arbetssökande.

Kan pensionärerna börja vakna för detta ofog nu, då har vi inte de nya moderattokarna kvar efter nästa val och vi kan åter bygga upp ett samhälle där vård och skola får mer medel och välfärd för alla - även sjuka, arbetssökande och pensionärer - förbättras år för år.

Citat: Skattepolitiken är sannolikt ett starkt skäl till att pensionärer lämnar Moderaterna, inte minst de manliga pensionärerna. Undersökningar visar att skatterna är viktigare för män än för kvinnor--- Stödet har minskat från trettio till tjugo procent, enligt Sifos väljarbarometer. Slut citat.

Frågan är bara hur de 20 % tänker som fortfarande är borgerliga i sitt skattetänkande. Troligast är att de fortfarande driver företag eller stöttar det parti de alltid gjort, utan att förstå vad detta parti idag arbetar mot och för.