Google

Translate blog

onsdag 4 december 2013

Grymhet och hån är ledstjärnan i flera kommuner idag, när alliansens jobbskatteavdrag tvingar kommuner att spara på de svagaste i samhället. De funktionshindrade barnen och deras anhöriga skrattas det åt.Citat: nu avslöjar ”Kalla fakta” att privata konsulter tjänar miljonbelopp på att lära kommuner hur de kan dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning.

--- Sedan ger Jonas Reinholdsson råd om hur handläggarna ska argumentera för att ge avslag åt en funktionshindrad man som vill ha dubbel bemanning när han duschar, eftersom tvålen gör honom så hal att han lätt ramlar.

– Nu är det faktiskt så att när vi duschar dig så erbjuder vi dig en dusch med lite mindre tvål. Du får vara missnöjd med det, men vi tänker inte hälla på mer schampo här, råder Reinholdsson dem att säga, varpå cheferna och handläggarna brister ut i skratt. Slut citat.

Detta ska föreställa våra handläggare i våra kommuner, när vi ledsna och rädda söker hjälp för våra funktionshindrade barns och anhörigas skull!
Ledsna funktionshindrade skrattar handläggarna åt när grymhetens ansikte får dem till detta!

Grymhetens ansikte i form av bl.a. Jonas Reinholdsson, vilken med all säkerhet är en person utan funktionshindrade barn eller anhöriga. För inte kan en pappa till en funktionshindrad ledsen dotter exempelvis, raljera över de funktionshindrades behov och locka dess handläggare att skratta åt dotterns elände?!

Jag tror inte det, men i dagens samhälle är allt möjligt då enbart pengar och krassa jobbskatteavdrag gäller, på bekostnad av kommunernas ekonomi, äldres sista tid i livet, sjukas möjligheter till vård i tid och segregationsskolan där läxhjälp beror på föräldrars ekonomi. Där sjuka utförsäkras till försörjningsstöd. Där arbetslösa ska leva i allt sämre ekonomisk sfär.

Paniken över kommunernas ekonomi har som vi ser resulterat i att bjuda in dyra föreläsare för att lära handläggarna att bli krassa och ironiska över de funktionshindrades behov och därför lätt kunna avslå de behov dessa har för ett bra liv, likt de med ett arbete får och har.

Mitt råd, låt de handläggare som skrattar åt funktionshindrade leva på fas 3, avskeda dem omedelbart!

Ta inte in föreläsare till dyr penning som hånar människor - pengarna behövs till annat i kommunen än dyra konsulter som spottar på funktionshindrade och lockar handläggare att skratta åt dem!

Vi vill inte ha ett samhälle där människor skrattar åt de sämst ställda, likt de gjorde i Tyskland under 1930-1940 talet!

Stoppa handläggare som skrattar åt och hånar de funktionshindrade, sjuka och arbetslösa, och använd inte ståuppkomiker som ovanstående som konsulter, funktionshindrade är människor - inte spottkoppar man kan ironisera över!