Google

Translate blog

lördag 7 december 2013

Nog finns det arbetssökande med meriter och kunskaper som skulle passa in som generaldirektörer i statens tjänst. Men får de chansen? Nej, varken där eller i andra sammanhang där arbetssökande ska hjälpas. Alliansens sadistiska behandling fortsätter istället av arbetslösa i fas 3.Vad sägs om denne man som sökte arbetet som generaldirektör för arbetsförmedlingen?

Citat: Han bor i Norrköping och är lärare, radio- och tidningsjournalist och musiker. Men i sin ansökan trycker han framför allt på sina erfarenheter som arbetslös.

”Det mest intressanta för Er del borde dock vara alla åtgärder inom Er egen organisation som jag stundom tvingats delta i, från alu till fas 3. Detta har inneburit att jag fått god inblick i Er verksamhet och tro mig, det är ingen vacker syn jag tvingats skåda genom åren och värre har det bara blivit!

Maken till mer kostsamt, hierarkiskt, odemokratiskt och framför allt ineffektivt kolchostänkande kunde man inte ens drömma om bakom forna järnridån! Men så fort jag får mitt skrivbord blir det ändring, då ska nya kvastar sopa!”, skriver han. Slut citat.

Kan låta som naivt och ironiskt - men tänk efter - nog är det sorgligt också.
Det finns många långtidsarbetslösa som av skilda anledningar blivit detta, ofta ligger arbetsförmedlingens ineffektivitet bakom och även personens ickepåtryckande på arbetsförmedlare.

Många arbetssökande litar i början blint på att den arbetsförmedlare de får ska hjälpa dem snabbt till ett arbete. Men ofta händer inget annat än att denne sänder den arbetssökande till cv skrivande och uppmanar denne att själv söka arbete.

Då kan man undra varför den arbetslöse överhuvudtaget ska ha med arbetsförmedlingen att göra? Att söka jobb kan denne göra hemifrån utan hjälp eller kontroll av en tjänsteman, vilken ska ha sin lön för att inget annat göra än kontrollera den arbetssökande så att denne söker arbete.

Hur ineffektivt och meningslöst är inte det?! Tänk efter, det sitter en handläggare och kontrollerar att den arbetssökande söker jobb.

Två personer gör inget konstruktivt. Den arbetssökande får troligen inget jobb och arbetsförmedlaren har som jobb att kontrollera jobbsökeriet.

Nog hade samhället tjänat mer på att den arbetssökande själv sökte jobb utan att kontrolleras, ingen vill ju ha en a-kasseersättning istället för arbete med lön!

Därför är arbetet som arbetsförmedlare meningslöst om det handlar om kontroll av arbetssökandes arbetssökeri. Istället ska arbetsförmedlare likt för länge sedan aktivt arbeta för att hjälpa ut den arbetssökande att få arbete skapa kontakter med arbetsplatser för att den vägen få in arbetssökande på arbetsplaster för att sälja in arbetssökande till provanställningar eller stöd under kort tid. Obs, aldrig praktik utan lön. Bort med det ofoget.

Nog finns många kvalificerade i jobb och utvecklingsgarantin som ratas av arbetsgivare för att de varit arbetssökande länge. Bort med all arbetsförmedlare som tvingats arbeta med idiotin fas 3 dessa ska istället arbeta för arbetssökande så dessa inte hamnar långt från arbetsmarknaden. Stoppa ofoget plats och utvecklingsgarantin det behövs bara ett slags arbetssökande hjälp dessa när de är nya arbetssökande.

 De som idag hamnat i fas 3 är arbetsförmedlingens o statens misslyckande och staten ska omedelbart se till att dessa får arbete med lön och då detta inte går omedelbart förtidspensionera dessa på grund av statens misslyckande. Inte som nu låta dem sitta av 45 timmar i veckan utan mening eller arbeta denna tid och inte få mer än en låg a-kassa om ens detta. Arbeta utan jobbskatteavdrag få samma ersättning som de med a-kassa 2002 och betala efter samma skattetabell som 2006.

Stoppa ofoget nu riksdags beslut har funnits på stopp sedan 2011 men alliansens fortsätter sin som jag vågar kalla sadistiska behandling av långtidsarbetslösa och arbetsförmedlingen lyckas ännu hitta lekejer som arbetar med fas 3 inom sina led. Men visst har de svårt att hitta personer som vill detta många gånger kommenderas de att göra detta annars får de avsked. på grund av brist på arbetsuppgifter. Begrunda detta.

I nästan alla fall beror denna långa tid på att den arbetsförmedlare de har, eller haft, sett som sin uppgift att i första hand kontrollera att den arbetssökande söker arbete, istället för att aktivt hjälpa denne. Fast åren går har arbetsförmedlaren inte gjort annat än kontrollerat, anvisat att söka arbete som den arbetssökande redan själv sett och sökt genom platsbanken.

Arbetsförmedlingens uppgifter för den arbetssökande har blivit nonsens, på bekostnad av den arbetssökandes ekonomi!